<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

- Skatteforslaget må legges i skuffen - og bli der

- Regjeringens skatteforslag er verre enn noensinne. Vi reiser tilbake i tid, smeller det fra Peter Batta.

  Publisert 14. okt. 2013 kl. 13.52
  Oppdatert 17. des. 2013 klokken 03.04
  Lesetid: 3 minutter
  Artikkellengde er 537 ord
  Administrerende direktør Peter Batta i Huseiernes Landsforbund. Foto: Finansavisen

  Finansminister Sigbjørn Johnsens siste statsbudsjett inneholdt en rekke forslag på skatte- og avgiftssiden .Det mest kontroversielle var forslaget som vil gjøre det vanskeligere å oppnå skattefri gevinst ved boligsalg.- Forslaget vil vekke reaksjoner, sa advokat Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen til HegnarOnline tidligere i dag.- Verre enn noensinne Reaksjonen fra Huseiernes Landsforbund og direktør Peter Batta lot iallfall ikke vente lenge på seg.- Den avtroppende regjeringens forslag er verre enn noensinne, smeller det fra Batta.Han viser til at beskatningen av boligsalgsgevinster foreslås gjort på en ytterst byråkratisk måte, og siterer fra forslaget:"Botidsmodellen begrenser skattefritak ved realisasjon til å gjelde en andel av gevinsten som er lik antall dager eier har bodd i boligen (botiden) dividert med antall dager eier har eid boligen (eiertiden). Andel botid av ev.t eiertid over 20 år regnes ikke med. Det er riktignok gjort unntak for ikke-bruk som er mindre enn 15 prosent av eiertiden og mindre enn ett år".- Altså: Ligningsfunksjonærene skal nå sitte og kontrollere DAGER med botid og DAGER med leietid i løpet av de siste 20 ÅR for å regne ut skatten når du selger!- Og den som har leid ut sin bolig i løpet av de samme 20 årene får ikke lenger med seg hele salgssummen over i nytt hus, noe som vil føre til at mange må spare og vente lenger før de får råd til den boligen de trenger, fortsetter direktøren.- Tilbake i tid Videre vil forslaget ifølge Batta selvsagt føre til langt mindre utleie av egen bolig og dermed høyere priser for den som må leie.- Det må være lov å håpe at dette forslaget blir lagt i skuffen av påtroppende regjering, sier Batta.Direktøren i Huseiernes Landsforbund mener vi går tilbake til fortiden med dette forslaget, og viser til at Norge i forrige århundre hadde en komplisert beregningsmåte for skatt på gevinst ved boligsalg.- Du måtte ha eid boligen i minst 10 år, og bodd der minst fem år av de siste 10, for å få fullt fritak for skatt. Alle kombinasjoner av færre års eie- eller botid ga skatt i ulik grad.- Systemet sysselsatte mange ligningsfunksjonærer som satt og regnet datoer og prosenter og sjekket med folkeregisteret når du hadde flyttet inn og ut. Produktiv, god bruk av tiden? Ikke akkurat. Inntektsgivende for staten? Bare i beskjeden grad, hensett til alt arbeidet, forteller Batta.- Pass på kvitteringer i 20 år Direktøren kaller dagens system godt og tilpasset folks behov.- Du får skattefrihet om du har eid boligen minst ett år, og bodd i den minst ett av de siste to år. Enkelt og ubyråkratisk.- Ved salg av bolig får de aller fleste i vårt land med seg hele gevinsten, noe de sårt trenger for å reinvestere i sin nye bolig. Som kjent selger og kjøper de fleste i samme marked, slik at «gevinsten» oftest ikke er annet enn den prisstigning som gjør seg gjeldende for alle boliger, sier Batta.Han minner også om at folk nå må huske regnskap for påkostninger i 20 år.- Siden påkostninger på vanlig måte kan legges til inngangsverdien i de tilfeller (som det nå blir mange av!) der det blir skatt å betale ved salget, må du nå passe på kvitteringer i 20 år. Ikke miste! avslutter Batta.Følg HegnarOnline på Facebook her!