<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Tutta river villa til 19 mill.

Golfstjernen Suzann Pettersen planlegger en bolig til 50 millioner på Holmen i Oslo. Første skritt er å rive villaen hun kjøpte for 19 millioner.

Publisert 8. jan. 2019
Oppdatert 9. jan. 2019
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 417 ord

Suzann Pettersen og Christian Fredrik Ringvold leverte rett før jul inn søknad om å få sette i gang med et storslagent boligprosjekt på Holmen i Oslo.I fjor sommer kjøpte Pettersen og Ringvold en villa i Holmendammen terrasse 4. Pettersen og Ringvold skal da ha sett på flere eiendommer i området, men falt ned på denne eiendommen som ligger vegg i vegg med eiendommen til Pettersens foreldre.Paret betalte 19 millioner kroner for eiendommen fra 1949 som har et bruksareal på 321 kvadratmeter og står på en tomt på 1,2 mål. Nå har de nybakte foreldrene søkt om riving av hele villaen.Må søke dispensasjonPlanen er å bygge en ny, svært stor enebolig med et fotavtrykk på hele 329,5 kvadratmeter der boligen blir over to etasjer pluss kjeller. Samlet snakker vi følgelig om et samlet areal på rundt 1.000 kvadratmeter inkludert dobbelgarasje.Så stort er byggeprosjektet at Pettersen og Ringvold overgår reguleringsbestemmelsen om en utnyttelsesgrad på 0,24. Parets prosjekt har et fotavtrykk på nesten 0,27, og følgelig må de søke om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene.Ikke bare må de søke om dispensasjon fra utnyttelsesgraden. Også reguleringsbestemmelsene om møne- og gesimshøyde søkes det om dispensasjon fra.

FØR RIVING: Holmendammen Terrasse 4. Foto: Google Streetview
Google Streetview

Positive naboerBoligen skal utformes som trehus i to etasjer samt underetasje og loft. Parets arkitekt hevder overfor kommunen at arkitekturen er inspirert av den såkalte New England-stilen, og det vises til noen av Arnstein Arnebergs villaer i denne sammenhengen.Om det imponerer kommunen er usikkert. Tutta er åpenbart populær blant naboene for disse har ikke hatt noen bemerkninger til nabovarslene som er sendt ut.Dette til tross for at en naboeiendom for få år siden ble kjøpt som spleiselag blant naboene for å unngå at det ble bygget stort på tomten. Dette ble sikret ved at kjøperne heftet en servitutt på eiendommen før de solgte med tap.Koster 50 mill.Med et utgangspunkt på 19 millioner for eiendommen, vil Tuttas praktvilla komme til å koste. Golfstjernen vil neppe legge seg på lav standard, og en byggekost på 40.000 kroner kvadratmeteren må trolig påregnes.I så fall vil hun neppe komme under 30 millioner bare for byggingen. Dette kommer på toppen av tomtekjøp og riving, hvilket heller ikke blir gratis.Samlet snakker vi trolig om en prislapp på 50 millioner kroner, men selv om markedsaktører går god for anslaget, må det anses å være et grovt anslag.