<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Tidenes tall for Lars Wenaas

Hotellene går så det suser.

Publisert 19. mars 2019 kl. 10.55
Oppdatert 20. mars 2019 klokken 11.11
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 587 ord
Lars Wenaas. Foto: Finansavisen.

Wenaasgruppen fikk i 2018 et resultat før skatt på 676 millioner kroner, sammenlignet med 623 millioner kroner i 2017.Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) gikk fra 1.064 til 1.298 millioner kroner.2018-omsetningen kom inn på 2.695 millioner kroner, og steg dermed fra 2.421 millioner kroner i 2017.  Styret bemerker at hotellvirksomheten i konsernet har hatt en sterk utvikling med gode resultater i alle markeder.Tidenes inntekterWenaasgruppens 26 hoteller hadde i 2018 et belegg på 68,8 prosent, gjennomsnittspris per rom på 908 kroner og RevPAR (inntekter per tilgjengelige rom) 625 kroner.Sistnevnte størrelse steg dermed 5,9 prosent fra 2017, og er den høyeste RevPAR i konsernets historie.Halvparten av de 26 hotellene drives av eksterne kjeder, mens den andre halvparten drives for egen maskin.Ti av hotellene i Wenaas-porteføljen ligger i Russland. Blant de resterende ligger fem i Tyskland, fire i København og tre i Oslo.- 2019 har startet positivt og forventningene er at EBITDA blir noe høyere enn i 2018, da det nye hotellet i Praha kommer inn fra 1. mars 2019. Imidlertid er det stor kapasitetsøkning på hotellrom i noen markeder som København og Oslo og noen av de tyske byene. Det forventes at dette sannsynligvis vil legge noe press på belegg og snittpriser de nærmeste årene, skriver styret i rapporten.Plaza-planer godkjentDet nye hotellet i Praha er Hotel Sheraton Prague, som Wenaasgruppen kjøpte i mars i fjor. Hotellet med 160 rom er under renovering, og åpner som et Radisson Blu-hotell i mai 2019.Videre overtok selskapet i desember 2017 60 prosent av Comfort Hotel Arlanda med 503 rom som er under bygging og vil åpne i desember 2019. I februar 2019 har konsernet kjøpt Don Giovanni Hotel i Praha med 412 rom.- Omstruktureringen og spissingen av hotellporteføljen mot større hoteller med sentral beliggenhet i de største byene i Europa og salg av hoteller som ligger utenfor strategien er nå tilnærmelsesvis gjennomført og hotellporteføljen består, etter overtakelsen av hotellet i Praha, av 26 hoteller med totalt 10.972 rom, heter det videre.Styret kan også fortelle at reguleringsplanen for utbygging av Oslo Plaza er godkjent, og prosjekteringen er i gang med tanke på byggestart i begynnelsen av 2020.- Det arbeides også med utnyttelse av tomteareal i tilknytning til Radisson Blu Scandinavia Hotell i København, og planen er å bygge 434 serviceleiligheter og et kontorbygg på 10.000 kvadratmeter. Byggestart vil være i 2020, går det videre frem av rapporten.Gikk på valutasmellWenaasgruppen terminerte i løpet av 2018 en langsiktig euro swap-avtale, og som belaster regnskapet med en engangskostnad på 70 millioner kroner.- Dette beløpet er utgiftsført og påvirker 2018-resultatet negativt. Termineringen vil imidlertid fremover gi en årlig redusert rentekostnad på rundt 14 millioner kroner, skriver styret.Konsernet opplyser om en verdijustert egenkapital på 17 milliarder kroner, som er opp fra 15,8 milliarder kroner i 2018. Den verdijusterte egenkapitalen utgjør nå 58,4 prosent av totalkapitalen.Kontantbeholdning, det vil si kontanter og kontantekvivalenter, steg med 544 millioner kroner til nærmere tre milliarder kroner.Konsernet hadde ved årsskiftet en beholdning av børsnoterte aksjer på 977 millioner kroner. Disse kastet av seg med 1,3 prosent i et år der hovedindeksen på Oslo Børs falt for første gang siden 2011.Samtidig var beholdningen av fonds- og høyrenteobligasjoner på 1,68 milliarder kroner ved årsskiftet. Avkastningen her var på 101 millioner kroner (6,8 prosent).Dermed kom samlet avkastningen på aksjer og obligasjoner inn på 4,9 prosent.Norges 13. rikesteBak Wenaasgruppen finner vi Lars Wenaas, som kommer fra den lille bygda Måndalen i Romsdal.Han ble vurdert til Norges 13. rikeste mann på Kapitals 400 rikeste-liste i fjor.Wenaas-formuen ble da vurdert til 16 milliarder kroner, 12 prosent høyere enn året før.Mer om Kapitals 400 rikeste her.