<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Slakter slakten av forslag til nye regler for salg av bolig

Reaksjonene er sterke.

    Publisert 15. mai 2019 kl. 13.25
    Oppdatert 15. mai 2019 klokken 13.41
    Lesetid: 3 minutter
    Artikkellengde er 578 ord

    Norske Boligbyggelag (NBBL) kom i går med kraftig skyts mot forslaget til nye regler for salg av bolig .Hovedpunktet i forslaget er at boligselgere ikke kan ta generelle forbehold som «selges som den er» (as is), men må dokumentere boligens tilstand.NBBLs direktør for interessepolitikk og jus, Henning Lauridsen, karakteriserte lovforslaget som «en lissepasning til kranglefantene». - Dessuten vil det føre til flere konflikter ved boligsalg, stikk motsatt av det som er hensikten med loven, mener han.- Ikke alle feil gir erstatningskravHuseierne reagerer sterkt på måten de mener NBBL svartmaler forslaget.- Det første er det selvmotsigende i at NBBL mener at regler som gir mer informasjon i bolighandelen fører til høyere usikkerhet. Det er åpenbart uriktig. Mer informasjon i bolighandelen gir tvert imot færre konflikter, i og med at kjøperens forventninger blir riktige om det objektet man kjøper, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne til Hegnar.no.Han viser videre til at det ikke er slik at enhver feil over 10.000 kroner gir kjøpere krav på erstatning.- Det man ser eller burde sett på visning får man ikke erstattet. Slik det også er i dag. Det som er beskrevet i tilstandsrapporten får man heller ikke erstatning for. Og med nye og bedre tilstandsrapporter vil boligene være bedre beskrevet enn i dag, fortsetter Meyer.- Kjøpere regnes for å ha lest altGeneralsekretæren trekker også frem at en mangelsvurdering skal ta hensyn til eiendommens type, alder og synlige tilstand.- Dermed vil kjøpere av for eksempel gamle og slitte boliger ha lavere forventninger enn når man kjøper nye boliger. Har man for eksempel fått beskrevet at et bad er veldig gammelt og slitt, vil fuktskader neppe kunne komme som noen overraskelser på kjøperne, sier han.Meyer mener også NBBL hopper over at de foreslåtte lovendringene gjør at kjøpere regnes for å ha lest alt som står i tilstandsrapporten.- Problemet med dagens lovForsikringsselskapet Gjensidige deler Huseiernes oppfatning av NBBL-skytset, og karakteriserer det overfor Hegnar.no som skivebom.I en undersøkelse Ipsos har gjennomført for selskapet oppgir mer enn fire av ti klager på feil og mangler som en av sine største bekymringer når de skal selge bolig.Omtrent én av tre oppgir pris, og like mange er bekymret for at det skal ta lang tid å selge boligen.- Dette bekrefter at det er behov for å endre reglene for kjøp og salg av bolig, slik at det blir tryggere både for kjøper og selger, sier direktør for boligforsikring i Gjensidige, Tor Erik Silset.Det nye lovforslaget skal opp til behandling i Stortinget i morgen, 16. mai.Selv om den nye loven etter alt å dømme vil gi selgerne et større ansvar for feil og mangler enn i dag, tror Gjensidige at både kjøpere og selgere vil komme bedre ut enn før.- Problemet med dagens lovgivning er at terskelen for å kreve erstatning ligger for høyt. Ved å senke denne terskelen vil kjøperne få økt trygghet ved kjøp av bolig, og dette bør føre til at selgerne får bedre pris for boligen, sier Silset.- Trenger boligselgerforsikringHan påpeker at selgerne fortsatt vil ha behov for en boligselgerforsikring som fritar dem fra det økonomiske ansvaret for feil og mangler på boligen.Den samme undersøkelsen viser også at flere er positive enn negative til å senke grensen for hva man kan kreve erstatning for.De som har solgt bolig i løpet av de tre siste årene, er ifølge Gjensidige mer tilbøyelige til å støtte lavere erstatningsgrense enn andre.- Dette reflekterer antagelig at folk flest kjøper og selger bolig samtidig. Derfor tenker de ikke bare på hvilke rettigheter de har som selger, men også hvilke rettigheter de har som kjøper, sier Silset.