<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Reiten vil til bunns i lekkasje

Hydros Eivind Reiten har gitt selskapets internrevisjon i oppdrag å undersøke mulige årsaker til kvartalstallekkasjen.

    Publisert 20. feb. 2007 kl. 11.50
    Oppdatert 14. des. 2013 klokken 02.37
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 49 ord

    "Vi ønsker å klarlegge om informasjonslekkasjer kan ha som årsak at fastlagte arbeidsprosesser ikke har vært fulgt", sier konsernsjef Eivind Reiten ifølge meldingen.Hydro vil under arbeidet med å undersøke lekkasjen også ha nær kontakt med Kredittilsynet, som har igangsatt undersøkelser for å klarlegge eventuelle brudd på verdipapirloven, opplyses det.