<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Statoil fant gass

Operatør Statoil skal ha funnet gass i brønn i Åsgardfeltet i Norskehavet.

  Publisert 5. juli 2007 kl. 08.41
  Oppdatert 14. des. 2013 klokken 00.17
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 196 ord

  Statoil ASA, operatør for utvinningstillatelse 062, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/11-8. Brønnen ligger om lag én kilometer nordøst for funnet 6507/11-1 Midgard, som er en del av Åsgardfeltet i Norskehavet. Statoil ASA, operatør for utvinningstillatelse 062, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/11-8. Brønnen ligger om lag én kilometer nordøst for funnet 6507/11-1 Midgard, som er en del av Åsgardfeltet i Norskehavet. Hensikten med brønnen var å påvise gass i reservoarbergarter fra tidlig til mellomjura (Fangst- og Båtgruppene) i et prospekt kalt "Yttergryta". Brønnen påviste gass i Fangstgruppen fra mellomjura. De foreløpige anslagene på funnet er mellom én og tre milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass, opplyser Oljedirektoratet.Funnet planlegges knyttet opp til infrastrukturen på Åsgardfeltet. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.Brønnen er boret som en kombinert undersøkelses- og produksjonsbrønn. Den er midlertidig plugget. Det er planlagt å fullføre kompletteringen av brønnen i 2008.Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 062 er:

  • Statoil ASA (operatør) 31,05 prosentStatoil ASA (operatør) 31,05 prosent
  • Total E&P Norge AS 24,50 prosentTotal E&P Norge AS 24,50 prosent
  • Petoro AS 19,95,0 prosentPetoro AS 19,95,0 prosent
  • Norsk Hydro Produksjon AS 14,70 prosentNorsk Hydro Produksjon AS 14,70 prosent
  • Eni Norge AS 9,80 prosentEni Norge AS 9,80 prosent