<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

StatoilHydro anmeldes

Norges Miljøvernforbund anmelder StatoilHydro etter at oljeholdig vann ble pumpet på sjøen da det oppsto en oljelekkasje på Statfjord A lørdag.

    Publisert 26. mai 2008 kl. 14.45
    Oppdatert 15. des. 2013 klokken 09.46
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 120 ord

    -- Vi stiller igjen et store spørsmålstegn ved sikkerheten og vedlikeholdsrutinene på Statfjord A. Det er under et halvår siden det sist var en stor lekkasje på over 6.000-8.000 tonn råolje, da fra en undersjøisk lasteslange fra samme plattform, sier fagansvarlig for oljevern, Jan-Hugo Holten, i Miljøvernforbundet.Liten virkningOljelekkasjen fra Statfjord A ser ut til å ha hatt liten virkning på sjøfugl og fisk i området, går det fram av observasjoner fra Norsk institutt for naturforskning.Overvåkingen av området rundt plattformen fortsetter med fly og fartøy, heter det i en pressemelding fra StatoilHydro mandag formiddag.Før produksjonen på Statfjord A kommer i gang igjen, skal det rengjøres og ryddes i det skaftet der lekkasjen skjedde, opplyser produksjonsdirektør for Statfjord, Lars Petter Lundahl. (NTB)