<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Refs fra DN

Miljøhensyn havner i bakleksa når tillatelser til oljeleting i «modne blokker» deles ut på norsk sokkel, mener Direktoratet for naturforvaltning (DN).

  Publisert 26. jan. 2009 kl. 14.14
  Oppdatert 15. des. 2013 klokken 14.40
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 165 ord
  Foto: Scanpix

  Direktoratet kommer med kritikken i en høringsuttalelse til Olje- og energidepartementet. Uttalelsen er basert på en evaluering av den såkalte TFO-ordningen om tildeling av forhåndsdefinerte områder på norsk sokkel.- TFO-ordningen er problematisk slik den praktiseres i dag. Større områder blir inkludert i ordningen enn det som var intensjonen. Det kreves heller ikke at en miljøvurdering ligger til grunn når nye områder blir inkludert, sier direktør Janne Sollie i DN.DN mener blant annet at utvidelsen av TFO-arealene i Barentshavet i fjor neppe skjedde i tråd med de kriteriene Oljedirektoratet har satt. Direktoratet mener dessuten at en utvidelse av TFO-ordningen vil være skadelig for spesielt utsatte eller sårbare områder, for eksempel viktige gyteområder for fisk eller hekkeområder for sjøfugl.- Det krever helt spesielle hensyn hvis det skal tillates oljeaktivitet i sårbare og verdifulle områder. Dagens TFO-ordning tar ikke slike hensyn i tilstrekkelig grad. Vi trenger et sett miljøkriterier som tas med i vurderingen når man skal avgjøre hvilke blokker som kan inkluderes i TFO-områdene, sier DN-direktøren. (©NTB)