<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Tørr brønn for StatoilHydro

StatoilHydro fant ikke olje eller gass i brønn vest for Brønnøysund.

  Publisert 23. jan. 2009 kl. 08.49
  Oppdatert 15. des. 2013 klokken 14.37
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 114 ord
  Illustrasjon som viser karbonlagring ved Sleipner - Foto: Alligator film /BUG / Statoil

  StatoilHydro ASA, operatør av utvinningstillatelse 328, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-1. Brønnen, som var tørr, er lokalisert 355 kilometer vest for Brønnøysund.Ifølge Oljedirektoratet var hensikten med brønnen å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter. Ingen bevegelige hydrokarboner ble påvist. Det ble påtruffet bergarter med god reservoarkvalitet i øvre kritt reservoarbergarter.Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det ble gjort omfattende datainnsamling og prøvetaking av reservoaret. Rettighetshaverne skal evaluere resultatene for nærmere å avklare ressurspotensialet i utvinningstillatelsen.Brønnen var den første i utvinningstillatelse 328 som ble tildelt i 18. konsesjonsrunde i 2004.Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3945 meter under havflaten, og ble avsluttet i Niseformasjonen i øvre kritt. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.