<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Stig Myrseth er ikke redd for at oljeprisen kollapser

Investeringsdirektør Stig Myrseth i Dovre Forvaltning bekymrer seg overhodet ikke for nedsiden i oljeprisen.

  Publisert 24. feb. 2014 kl. 15.03
  Oppdatert 8. apr. 2014 klokken 13.58
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 440 ord
  Dovre Forvaltning / photographer - Gediminas Zilinskas / www.zilinskas.net

  Meningene er mange om den videre retningen for oljeprisen.Investeringsdirektør Stig Myrseth i Dovre Forvaltning er klar på at vi ikke står foran en kollaps, til tross for skiferoljerevolusjon og andre teknologiske fremskritt.I ukens markedsrapport viser han til det vedvarende etterspørselspresset fra en voksende middelklasse i fremvoksende økonomier.- Supersykelen i oljeprisen er over, men det ender neppe med priskrakk som på 80-tallet. Hele nedgangen i oljeforbruket i Vesten siden finanskrisen har blitt mer enn utlignet av økningen i etterspørsel fra fremvoksende økonomier, skriver Myrseth.- Oppsiden i oljeforbruket i land som Kina er fortsatt formidabel. Mens kineserne kun bruker 1/10 av verdens råolje, legger de beslag på halvparten av klodens industrimetaller, fortsetter han.- Vesentlig prisfall tvilsomtTakket være skiferoljen vil verden ifølge direktøren unngå oljemangel og systematisk stigende priser i årene fremover.- Det er imidlertid tvilsomt om oljeprisen vil falle vesentlig. For det første er skiferolje en høykostteknologi. Dernest er det få tegn til en storstilt overgang fra petroleum til elektrisitet og naturgass som transportdrivstoff, forklarer Myrseth.Direktøren mener alle dagens batteri- og naturgassdrevne biler enten er for dyre eller upraktiske til at de har mulighet til å lykkes i massemarkedet uten generøse subsidier.- Det er lite trolig at disse teknologiene vil påvirke etterspørselen etter råolje nevneverdig, i alle fall de nærmeste fem årene, hevder han.- Optimistene har bevisbyrden I tillegg til en voksende global middelklasse er demografi og teknologi ifølge Myrseth viktige megatrender.- De siste tiårs demografiske dividende er tatt ut og går nå i revers. Arbeidsstyrken i Japan og eurosonen faller, mens den topper ut i Kina. Færre arbeidere og flere pensjonister vil sette statsfinansene under press og svekke økonomiens vekstevne.Kan sammensmeltingen av stadig kraftigere mikroprosessorer, bedre sensorer og mekanikk lede til en ny industriell revolusjon som overdøver de demografiske motvindene? spør Dovre-direktøren.Og svarer på sitt eget spørsmål.- Kanskje, men inntil de negative produktivitetstrendene i Vesten snur, hviler bevisbyrden på optimistene, sier han.Turbulente matpriser? Klimaendringer er ifølge Myrseth en annen megatrend som vil påvirke verden på ulike måter.- I forsikringsbransjen har en allerede gjennom flere tiår erfart at værrelaterte skader øker mye hurtigere enn for eksempel jordskjelvrelaterte utbetalinger.- Mer kranglete værguder vil særlig skape utfordringer for primærnæringene, og følgen kan bli mer volatile matpriser. På sikt kan også presset for å begrense bruken av fossile brensler tilta, fortsetter han.Pax Americana Politisk står verden foran store omveltninger, påpeker direktøren.- Pax Americana og USAs rolle som verdenspoliti nærmer seg slutten. I Asia krever Kina en plass i solen, og en ny kald krig er under oppseiling.- I Nord-Afrika og Midtøsten kan sterk befolkningsvekst kombinert med ugunstige klimaendringer føre til vedvarende ustabilitet og en strøm av flyktninger til Europa, avslutter Myrseth.Følg HegnarOnline på Facebook her!