<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Statoil kan bli ilagt canadisk oljeskatt i særklasse

En aktivering av en sovende skatteregel kan føre til at Statoil må betale store beløp i ekstraskatt til Canada.

    Publisert 17. nov. 2014 kl. 13.45
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 173 ord
    Statfjord A-plattformen. Foto: Harald Pettersen/Statoil ASA.

    En pågående prøvesak kan bety problemer også for andre oljeselskaper når kyststater utvider sine territorialfarvann langt inn i ressursrike havområder, skriver Reuters.Kystnasjonene bruker FNs regelverk til å utvide og sette nye grenser for sine områder på havbunnen. De vil gå utover den etablerte sonen på 200 nautiske mil (370 kilometer) for boring nå som teknologien åpner for nye muligheter for å finne olje- og gassreservoarer i havdypet.– På hvilken måte bestemmelsen om kontinentalsokkelen utenfor 200 nautiske mil vil bli gjennomført er ennå ikke bestemt, og vi kan ikke kommentere noe mer på dette stadiet. Det er altså canadiske myndigheter som må kommentere eventuelle detaljer og fremdriften i dette arbeidet, sier Statoils pressetalsmann for Statoils internasjonale virksomhet, Knut Rostad, til NTB.Nyhetsbyrået presenterer et scenario der Statoil produserer 400 millioner fat olje fra to drivverdige felt over 15 år, og med oljepriser på 80 dollar fatet. Ut fra dette vil konsernet måtte betale International Seabed Authority (ISA) så mye som 1 milliard dollar i skatt dersom det settes kraft bak artikkel 82, også kalt utnyttelsesforbudet.