<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Måling: Flere velger klima foran olje

Flere nordmenn sier de er villige til å begrense oljevirksomheten for å verne miljøet. 44 mot 42 prosent sier ja til dette, ifølge ny meningsmåling.

Publisert 3. aug. 2017 kl. 05.55
Oppdatert 3. aug. 2017 klokken 05.56
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 146 ord

I undersøkelsen, utført av Ipsos for Dagbladet, ble deltakerne spurt om de er villige til å begrense norsk oljevirksomhet for å begrense utslipp. Av de 1.002 spurte var 44 prosent for, 42 prosent imot, mens 15 prosent svarte «vet ikke».Leder Truls Gulowsen i Greenpeace sier resultatet er fantastisk.– Alvoret i dobbeltrollen Norge har som miljøbevisst nasjon og oljestat, begynner å sive inn hos stadig flere. At vi nå får en større andel som er enig i at vi må begrense oljevirksomheten av hensyn til klima, er veldig positivt, fortsetter han.Blant dem som er for miljøvern er 52 prosent kvinner, og 36 prosent menn, mens prosentandelen for dem som imot begrensing av oljevirksomheten er 54 prosent menn og 29 prosent kvinner.Viljen til å prioritere miljøet er derimot relativt jevnt fordelt utover landet. Det er bare på Sørvestlandet at andelen som er imot begrensing av oljeaktivitet er størst.(©NTB)