<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Statoil stokker om

Konsernstrukturen justeres.

Publisert 07:12 27. apr. 2018
Oppdatert 01:45 30. aug. 2019
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 333 ord

Statoil gjør endringer i konsernledelsen for å sikre fornyelse og bredere erfaring i ledelsen, og for å ytterligere styrke tilveksten av lederkandidater i selskapet, går det frem av en børsmelding.Som følge av utviklingen av den internasjonale virksomheten, gjør Statoil også noen justeringer i konsernstrukturen.Endringene planlegges å tre i kraft mellom 1. mai og 15. oktober.

    Konserndirektør for Utvikling og produksjon internasjonalt (DPI), Lars Christian Bacher, overtar som konserndirektør for økonomi og finans (CFO). Bacher etterfølger Hans Jakob Hegge, som blir landsjef i USA og direktør for Statoils globale landbaserte ukonvensjonelle virksomhet.Konserndirektør for Utvikling og produksjon USA (DPUSA), Torgrim Reitan, blir konserndirektør for et omstrukturert DPI, som også vil omfatte virksomheten som i dag er organisert i DPUSA.Virksomheten i Brasil tas ut av DPI-porteføljen og organiseres som et eget forretningsområde; Utvikling og produksjon Brasil (DPB). Konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring (TPD), Margareth Øvrum, blir konserndirektør.Konserndirektør for Nye energiløsninger (NES), Irene Rummelhoff, overtar som konserndirektør for Markedsføring, midtstrøm og prosessering (MMP), der hun etterfølger Jens Økland, som blir direktør for forretningsutvikling i NES.Anders Opedal går fra nåværende stilling som landsjef og direktør i Brasil for å etterfølge Øvrum som konserndirektør for TPD, og blir nytt medlem av konsernledelsen.Pål Eitrheim, som nå er direktør for anskaffelser i TPD, blir medlem av konsernledelsen som konserndirektør for NES, der han overtar etter Rummelhoff.Al Cook, som nå er direktør for driftsteknologi og partneropererte lisenser i DPI, blir konserndirektør for Global strategi og forretningsutvikling (GSB) i konsernledelsen, og etterfølger John Knight.
Hele meldingen her.

Knight har tidligere kunngjort at han ikke forlenger sin kontrakt med Statoil når den utløper ved utgangen av 2018. Han trer ut av konsernledelsen 1. mai.Dette sier toppsjefen- Brasil er et nytt kjerneområde for Statoil, med lovende olje- og gassområder og en betydelig ressursbase, og vi etablerer derfor Brasil som et eget forretningsområde, sier konsernsjef Eldar Sætre i en kommentar.- Endringene i ledelsen og konsernstrukturen vil sette oss enda bedre i stand til å levere på vår strategi for sikker drift, høy verdiskapning og lave karbonutslipp, og styrke vår utvikling som et bredt energiselskap, fortsetter han.