<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Rystad Energy venter rekordhøy olje- og gassproduksjon innen 2025

For å opprettholde produksjonen må imidlertid oljeselskapene ha mer suksess med letingen.

Publisert 25. juli 2018 kl. 10.26
Oppdatert 25. juli 2018 klokken 10.35
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 340 ord

Oljekonsulentselskapet Rystad Energy skriver et ferskt nyhetsbrev at den norske lete- og produksjonsindustrien ligger an til en produksjonsøkning på medium sikt.Dette er spesielt drevet av oppstarten til Johan Sverdrup som er planlagt til 2020.Innen 2025 venter Rystad at den norske oljeproduksjonen vil nå nye rekordnivåer. Å opprettholde de rekordhøye produksjonsnivåene kan imidlertid vise seg å være utfordrende på lenger sikt, ifølge konsulentselskapet som viser til de svake leteresultatene som har "plaget industrien siden 2011". Nye toppnivåerI 2017 var den totale olje- og gassproduksjonen på 4,1 millioner fat oljeekvivalenter per dag, og i år ventes det at denne vil falle med rundt 200.000 fat oljeekvivalenter per dag på grunn av nedgang fra produserende felt.Men, skriver Rystad Energy, fra 2019 og utover er den totale produksjonen ventet å øke igjen som følge av oppstart av felt som både er sanksjonert og foreløpig usanksjonert.Med oppstart av både Johan Sverdrup, Martin Linge, Aasta Hansteen,  og etter hvert Johan Castberg kombinert med andre funn, venter Rystad at det totale tilbudet av norske olje og gass vil øke til over 4,5 millioner fat oljeekvivalenter per dag innen 2025.Dermed ventes produksjonen å nå toppnivåene som ble sett på begynnelsen av 2000-tallet.Utfordringen er, som nevnt innledningsvis, svake leteresultater. Må finne mer oljeEtter 2011 har det vært et betydelig fall i oppdaget volum, med et årlig snitt på 400 millioner fat oljeekvivalenter.Rystad Energy viser til at det største funnet så langt i år er Hades/Iris-funnet i Norskehavet som ble gjort av OMV Norge i april og har estimerte utvinnbare ressurser på 140 millioner fat oljeekvivalenter.Videre peker konsulentselskapet på at selv om investeringene er ventet å øke fremover, vil mesteparten av disse gå til utvikling av de store funnene som Johan Sverdrup og Johan Castberg.For at industrien skal opprettholde stabil produksjon også etter 2025, er det behov for gode leteresultater da de nåværende funnene som venter på å bli utviklet, ikke er tilstrekkelige til å veie opp for produksjonsnedgangen fra de modne feltene i tiden fremover, fastslår Rystad.Etter 2025 er det derfor ventet at den totale produksjonen vil falle. Les også: Wellesley boret tørt