<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Wintershall og DEA vil fusjonere - får norsk nestsjef

LetterOne og BASF inngår avtale.

Publisert 28. sep. 2018
Oppdatert 28. sep. 2018
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 458 ord

Avtalen går ut på å fusjonere Wintershall og DEA og danne Europas største uavhengige olje- og gasselskap.Det melder selskapene i pressemeldinger torsdag kveld. Ifølge LetterOne og BASF ble avtalen om fusjon signert torsdag. Hvis den godkjennes av myndighetene, vil den ifølge partene bli den største fusjonen i europeisk olje- og gassektor på over ti år. Det anslås at fusjonen er i boks innen seks måneder.Dagens konsernsjef i DEA, Maria Moræus Hanssen, vil få jobben som visekonsernsjef i det nye storselskapet, mens Wintershall-sjef Mario Mehren blir konsernsjef. Hovedkontoret skal ligge i Hamburg og Kassel i Tyskland.– Sammenslåingen vil åpne opp nye muligheter og gi oss anledning til å konkurrere i en enda høyere divisjon enn i dag. Dette er en stor mulighet for DEA, for våre ansatte og industrien, sier konsernsjef Moræus Hanssen i DEA.I fjor var Wintershall og DEA henholdsvis 12. og 14. største selskap på norsk sokkel målt i produksjonsvolum. Sammenslått ville de vært sjuende største selskap, med større produksjon enn for eksempel selskaper som Lundin, Eni og Conoco Phillips på norsk sokkel.VekstpotensialWintershall DEA vil ha aktivitet i tolv land i Europa, Latin-Amerika, Nord-Afrika og Midtøsten. I 2017 ville et sammenslått selskap hatt en produksjon på rundt 575.000 fat oljeekvivalenter per dag, med nær 70 prosent av produksjonen fra naturgass. Det er forventet at produksjonen vil øke til mellom 750.000 og 800.000 fat oljeekvivalenter per dag tidlig i 2020-årene etter hvert som planlagte prosjekter blir fullført.Til sammenligning var den totale væskeproduksjonen på norsk sokkel i underkant av 2 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2017.– Innen kort tid forventer vi at selskapet utvikler en globalt konkurransedyktig organisasjon i verdensklasse med en internasjonal portefølje. Vi ser fram til å arbeide sammen med våre nye partnere i å skape et disiplinert, ansvarlig og bærekraftig olje- og gasselskap, sier Lord Browne, styreleder i L1 Energy og DEA AG i pressemeldingen.Klart i 2019Prosessen med å få avtalen godkjent starter umiddelbart. Når og hvis avtalen går gjennom, vil BASF fra starten eie 67 prosent og LetterOne 33 prosent av selskapet, som skal hete Wintershall DEA. Dette inkluderer ikke Wintershalls virksomhet innen gasstransport.I 2017 hadde de to selskapene samlede inntekter på 4,7 milliarder euro og en total inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) på 2,8 milliarder euro. Basert på kombinerte påviste reserver på nesten 2,2 milliarder fat oljeekvivalenter ved utgangen av 2017, vil reserve-produksjonsforholdet være rundt ti år. Omkring 0,12 milliarder fat oljeekvivalenter av reservene befinner seg på norsk sokkel, ifølge tall fra Norsk petroleum.På mellomlang sikt planlegger de to eierne å børsnotere det nye selskapet.Ved sluttføring av avtalen vil LetterOne overføre preferanseaksjer til BASF tilsvarende verdien av gasstransportvirksomheten. Før børsnotering (IPO), men ikke senere enn 36 måneder etter sluttføring, vil preferanseaksjene bli endret til regulære aksjer i Wintershall DEA for BASF.(©NTB)