<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Lundin boret tørt

Tørr brønn nord for Snøhvit-feltet i Barentshavet.

Publisert 25. feb. 2019
Oppdatert 25. feb. 2019
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 161 ord

Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 767, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7121/1-2 S, skriver Oljedirektoratet i en melding mandag.Brønnen er boret om lag 20 kilometer nord for Snøhvit-feltet og om lag 155 kilometer nordvest for Hammerfest.Brønn 7121/1-2 S påtraff Kolmuleformasjonen på om lag 120 meter med vannførende sandsteinslag på til sammen 45 meter, hovedsakelig med moderat reservoarkvalitet. Knurrformasjonen på om lag 320 meter har sandsteinslag på til sammen om lag 130 meter med spor av olje, men med dårlig reservoarkvalitet, heter det i meldingen. I Støformasjonen ble det påtruffet et sandsteinslag på 20 meter med dårlig reservoarkvalitet. Brønnen er klassifisert som tørr, opplyses det.DNO har en eierandel på 10 prosent i PL 767, mens Lundin har 50 prosent og Inpex 40 prosent.Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt. Boringen ble gjort med den halvt nedsenkbare riggen «Leiv Eiriksson», som nå skal bore undersøkelsesbrønn 16/1-31 S i utvinningstillatelse 338 i midtre delen av Nordsjøen, der Lundin Norway AS er operatør.