<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Oljeprisen faller kraftig tilbake

Oljeprisen falt tilbake så mye som fire prosent fredag. De neste par ukene kan bli uhyre viktige for veien videre i oljemarkedet.

Publisert 22:05 29. nov. 2019
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 419 ord
KRAFTIG TILBAKEGANG: Oljeprisen endte fredagen ned om lag fire prosent. OPEC-møtet i starten av desember, handelskrigen, OPEC-produksjon og generell usikkerhet preger markedet. Illustrasjonsfoto: Valhall-feltet, Nordsjøen. Foto: NTB Scanpix

Oljeprisen er kraftig ned fredag kveld norsk tid.

Et fat Nordsjøolje avsluttet uken med en slutning på 60,75 dollar per fat, ned 3,97 prosent for inneværende døgn.

WTI-oljen ble omsatt for 55,42 dollar, ned 4,63 prosent.

Oljemarkedet preges av en viss usikkerhet på nåværende tidspunkt. De neste to ukene inneholder en rekke viktige holdepunkt som kan diktere veien videre.

Viktigst, 5.-6. desember holdes OPEC-toppmøte i Wien der kartellet og dets allierte skal diskutere en videreføring av dagens kuttavtale på 1,2 millioner fat pr. dag.

Tidligere i høst var det spekulert i at OPEC ville kutte mer for å imøtekomme den amerikanske produksjonsveksten. Men i tråd med at 2020-estimatene for amerikansk skiferproduksjon har falt, og etterspørselsestimatene i sum har blitt revidert ned det siste halve året, så virker konsensus å tro på en videreføring av nåværende kutt.

I en Bloomberg-undersøkelse svarte 34 av 40 respondenter at de venter en videreføring, mens de resterende seks venter dypere kutt.

Land som Nigeria og Irak, og tidvis Russland, har produsert mer olje enn deres respektive andel under avtalen skulle tilsi. Ifølge kilder Bloomberg har vært i kontakt med, ventes det nå at Saudi-Arabia ikke vil gå med på å kompensere for andres overproduksjon.

For 5. desember er datoen Saudi Aramco ventes å få på børs, og IPO-prosessen vil dermed være over. For at noteringen skal bli en suksess ønsker ørkenlandet en høy oljeprisen, samtidig som at produksjonsvolumet kan holdes oppe i henhold til kuttavtalen.

OPECs andel av kuttavtalen tilsvarer om lag 800.000 fat om dagen, men ifølge en Reuters-undersøkelse skal produksjonen har falt med kun 110.000 fat om dagen i november.

Av andre viktige hendelser kommer OPEC, EIA og IEA med oljerapporter i perioden 10.-12. desember.

Handelskrigen

Selv om partene, etter hva Trump har gitt uttrykk for, er svært nær ved å få på plass detaljene i en delavtale som kan signeres snart, så virker det fortsatt å være noen floker som må løses.

Handelsspenningene har tatt seg opp igjen som følge av at Kina kritiserte Trumps anerkjennelse av en lovgivning som støtter demonstrantene i Hongkong.

En talsmann fra kinesiske myndigheter uttalte torsdag at de vil gjøre mottiltak hvis USA fortsetter å blande seg inn i Hongkong. Om ikke partene blir enige innen kort tid, blir det lagt på mer toll mot kinesiske importvarer verdt 156 milliarder dollar. Om så skulle skje vil i praksis alt av kinesiske importvarer være rammet av Trump-administrasjonenes handelspolitikk.

Det er derfor mer usikkert om det kommer på plass en endelig delavtale før året er omme. Mer toll legger ytterliggere press på estimatene om global økonomisk vekst, som igjen påvirker etterspørselsforvetningene i oljemarkedet.