<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Gigantgevinst på oljegambling

Riulf Rustad gjorde et mesterstykke av et finansgrep da han sikret Noreco skyhøy oljepris frem til 2023. Gevinsten er astronomiske 7,2 milliarder kroner.

  Publisert 24. mars 2020 kl. 20.55
  Oppdatert 27. mars 2020 klokken 10.17
  Lesetid: 3 minutter
  Artikkellengde er 639 ord
  GENISTREK: Styreleder Riulf Rustad i Noreco har to og en halv gang så store verdier i sikringsforretninger som han har i markedsverdi av selskapet på Oslo Børs. Foto: Gorm Kallestad

  Oljeselskapet Noreco har ikke kunnet unngå å bli rammet av coronakrise og oljeprisfall. Men styreleder og aksjonær Riulf Rustad gjorde et klipp da han sørget for å sikre selskapet en skyhøy oljepris langt frem i tid.

  Gevinsten er intet annet enn vanvittig. For Noreco har sørget for å sikre enorme oljevolumer både for 2020, 2021 og 2022. Det gjør at selskapet med dagens oljepris vil kunne bokføre gevinster så høye som 7,2 milliarder kroner over tre år. 

  Gevinsten er nær to og en halv gang så høy som hele børsverdien av selskapet på 3 milliarder.

  Sikret på 67,50 dollar pr. fat

  IR-sjef Cathrine Torgersen i Noreco opplyser til Finansavisen at Noreco har hedget så mye som 10,2 millioner fat olje for 2020. For 2021 har selskapet hedget 5,9 millioner fat, mens det for 2022 har hedget 4,3 millioner fat.

  Snittprisen på hedgingen for 2020 er på hele 67,50 dollar, mens den for 2021 er 56,20 og 2022 55,70 dollar pr. fat. Tirsdag ettermiddag ble nordsjøoljen handlet på 27-tallet. 

  Det betyr at Noreco har en gevinst på 40 dollar pr. fat i 2020, hvilket i sin tur betyr at gevinsten for hedgingen i 2020 blir 350 millioner dollar, tilsvarende 3,9 milliarder kroner hensyntatt høyere oljepris i januar og februar.

  For 2021 utgjør gevinsten tilsvarende 170 millioner dollar, eller 1,9 milliarder, og for 2022 121 millioner dollar, tilsvarende 1,3 milliarder.

  Til sammen summerer dette seg til 641 millioner dollar – tilsvarende 7,2 milliarder kroner.

  – Noreco ønsker av prinsipp å redusere risiko der det er mulig. Selskapets lånefasilitet inneholder noen krav til hedging, men vi har hedget betydelig mer enn dette, sier Cathrine Torgersen til Finansavisen.

  Ifølge IR-sjefen ble de svært lukrative sikringsforretningene gjort på et tidspunkt i 2018.

  Aker BP sikret til sommeren

  Noreco er ikke alene om å sikre oljeprisen, men ingen andre er i nærheten av å ha en hedging som slår så dramatisk på bunnlinjen.

  Aker BP meldte mandag at det hadde inngått sikringsforretninger til en oljepris på 54 dollar for første halvår i år. Fra tidligere er det kjent at denne sikringen utgjør 60 prosent av selskapets oljeproduksjon.

  – Vi har gjennom salgsopsjoner sikret tilsvarende 800.000 fat pr. måned. Selv vi produserer 200.000 fat pr. dag, er det nok til å sikre 60 prosent av oljevolumet som følge av ulik skatteprosent, sier IR-sjef Kjetil Bakken i Aker BP.

  Han legger til at 15–20 prosent av selskapets produksjon er gass uten prissikring.

  Tjener 230 mill. i måneden

  Gevinsten beregnes basert på gjennomsnittlig oljepris pr. måned sammenlignet med sikringsprisen. 

  Det gir en gevinst på 21 millioner dollar i måneden, tilsvarende 230 millioner kroner, basert på dagens oljepris, hvilket på langt nær slår like hardt for Aker BP som for Noreco.

  – Vi har sikret oss opp mot ett år frem i tid lenge, så vi har også kjøpt mye som ikke har gitt uttelling. Vi skulle gjerne sikret oss lenger frem i tid, men når oljeprisen har falt, slik som nå, blir det ekstremt dyrt, så vi har ikke kjøpt salgsopsjoner i det siste, sier Bakken.

  I SIKKERHET: IR-sjef Kjetil Bakken i Aker BP har sikret god oljepris frem til sommeren, men deretter lever selskapet uten sikkerhetsnett. Foto: Eivind Yggeseth

  Lav skatt på sikring

  Dermed er Aker BP sikret god inntjening kun frem mot halvårsskiftet. Deretter avhenger alt av oljeprisen. Hovedtyngden av de inngåtte sikringsforretningene kjøpte selskapet rett før jul i fjor.

  Det som ytterligere forsterker effekten av hedginggevinsten, er at skattenivået er betydelig lavere på dette enn om gevinsten skulle vært hentet ut gjennom høy oljepris fra Nordsjøen. 

  Av finanstransaksjoner betaler Aker BP 22 prosents skatt, mot 78 prosents oljeskatt når inntektene kommer direkte fra oljeprisen. Differansen gjør at oljeselskapene kun behøver å hedge en tredel av oljeproduksjonen for å være fullt ut sikret mot oljeprisfall.

  Dette gjelder Aker BP, men ikke Noreco, som på dansk sokkel betaler 64 prosents skatt på all fortjeneste.