<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Scatec Solar kjøper SN Power for 1,2 milliarder dollar

Scatec Solar har inngått avtale om å kjøpe SN Power fra Norfund. Selskapet er først og fremst kjent for vannkraft.

Publisert 07:02 16. okt. 2020
Oppdatert 09:21 16. okt. 2020
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 408 ord
FORNØYD: Raymond Carlsen, konsernsjef i Scatec Solar. Foto: Iván Kverme

Solselskapet Scatec Solar SSO sikrer seg 100 prosent av aksjene i SN Power, som er kjent for sin vannkraftvirksomhet, fra Norfund, går det frem av en pressemelding fredag. 

Transaksjonen beløper seg til 1,2 milliarder dollar, tilsvarende 10,9 milliarder norske kroner. 

Oppkjøpet er en viktig del av Scatecs utvidede vekststrategi for en bredere satsing innenfor vannkraft, vindkraft, og energilagring i tillegg til solenergi. Det nye selskapet vil dermed ha en portefølje av kraftanlegg, høy geografisk tilstedeværelse og en bredere portefølje av nye prosjektmuligheter, opplyses det om i pressemeldingen. 

Se pressekonferansen her

Det sammenslåtte selskapet vil ha ca. 450 ansatte, kraftproduksjon i 14 land og en samlet kapasitet på 3,3 gigawatt (GW) i produksjon og under utbygging. Forventet medianproduksjon vil være om lag 4,1 terrawattimer (TWh) i året fra 2021, som tilsvarer fornybar energi til mer enn 11 millioner mennesker. 

SN Power rapporterte i 2019 inntekter på 1.766 millioner kroner og EBITDA på 1.149 millioner kroner.

Vil utfylle hverandre godt

SN Power ble etablert i 2013 av Statkraft og Norfund. Etter en restrukturering i 2017 ble Norfund eneeier av selskapet. Fra starten var selskapet mest kjent for sine vannkraftprosjekt, men har over tid utvidet porteføljen med andre former for fornybar energi.

– Vannkraft og solenergi utfyller hverandre ved at de gir mulighet for salg av tilleggstjenester og optimalisering av leveransen av kraft fra ulike energikilder. Vi ser også store prosjektmuligheter i nye vekstmarkeder i Sør-Øst-Asia og det sørlige Afrika, i tillegg til tilgang til prosjekter med flytende solenergi i kombinasjon med vannkraft, sier Raymond Carlsen, konsernsjef i Scatec Solar.

Som følge av en bredere vekststrategi og utvidelsen av porteføljen til flere fornybarteknologier, vil Scatec Solar foreslå å bytte navn til Scatec.

Fornøyd med å frigjøre kapital

Norfund har vært eier av SN Power og salget innebærer at samtlige aksjer og alle ansatte i selskapet blir innlemmet i Scatec Solar. Selskapet mottar 966 millioner dollar av oppgjøret i kontanter og 200 millioner dollar som en selgerkreditt.

– Investeringen i SN Power har gitt en årlig avkastning (IRR) på 19 prosent i kroner (12 prosent i dollar). Vi har dermed oppnådd en svært god lønnsomhet, samtidig som vi har skapt store utviklingseffekter, sier Tellef Thorleifsson, adm. direktør i Norfund. 

Norfund-direktøren ser frem til å utnytte nye muligheter innen fornybar energi fremover. 

– Frigjort kapital fra salget av SN Power gjør at vi sammen med partnere raskt kan utnytte muligheter innen fornybar energi vi til nå har måttet si nei til, sier Thorleifsson.