<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

– Et enormt trykk på havvind

The Renewables Consulting Group (RCG) og Æge Energy har gått sammen om å danne RCG Nordic. Målet er å bli ledende i Norden på rådgivning innen fornybar energi.

Publisert 16. nov. 2020 kl. 18.32
Oppdatert 16. nov. 2020 klokken 20.15
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 406 ord
HAVVIND: Dette bildet er fra Horns Rev 2 utenfor Danmark.   Foto: NTB

– Interessen for havvind har blitt styrket av motstanden mot vindkraft på land, men også grunnet de store mulighetene for utvikling av norsk leverandørindustri i denne raskt voksende næringen, sier Tor Inge Vevatne, daglig leder i RCG Nordic.

The Renewables Consulting Group (RCG) og Æge Energy har gått sammen i en joint venture og dannet konsulentselskapet RCG Nordic, med hovedkontor i Oslo. Selskapet rådgir innen fornybar energi, med fokus på havvind. Nedslagsfeltet er Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

– Vårt mål er å bli det ledende rådgivningsfirmaet innen fornybar energi i Norden, sier Vevatne.

To områder åpnet

RCG har sitt hovedkvarter i London, med kontorer i blant annet New York og Tokyo. Æge Energy har består av personer med lang fartstid fra blant annet Statkraft, og ble startet i 2016 da Statkraft la ned sin havvindsatsing.

DAGLIG LEDER: Tor Inge Vevatne i REC Nordic. Foto: REC Nordic

– Praktisk erfaring er en stor mangelvare innen konsulentmarkedet. Vår styrke er den praktiske erfaringen vi har fra utvikling og bygging av havvindprosjekter internasjonalt, sier Vevatne, som også sitter som direktør for markedsinnsikt i Æge Energy.

I juni ble det kjent at Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II skal åpnes for søknader om fornybar energiproduksjon til havs.

– Før sommeren var det helt stille rundt havvind, men nå opplever vi et enormt trykk. Vi får mange telefoner fra både norske, europeiske og globale aktører som ønsker seg inn på disse områdene. Det blir en beinhard konkurranse, spår Vevatne.

– Full pakke

RCG Nordic er med på hele utviklingen av vindparker, fra konsesjonsprosess, gjennom kontrahering og byggefase til ferdigstillelse. 

– Vi dekker alle områder av prosjektgjennomføringen, fra miljø- og samfunnsspørsmål til tekniske og økonomiske analyser og vindressursanalyser, sier Vevatne. 

– Vi gir full pakke. Nå har vi fått en sterk posisjon med kontakter globalt i hele havvindindustrien.

RCG Nordic, Multiconsult og THEMA Consulting Group publiserte nylig en rapport på oppdrag for Olje- og energidepartementet, Eksportkreditt og Norwegian Energy Partners. Rapporten forteller at havvind kan bli en av Norges største eksportindustrier i fremtiden. Forfatterne tror havvind kan gi norske selskaper en årlig omsetning på 2,1 milliarder euro innen 2025. Mot slutten av 2040 øker tallet til mellom 7,2 og 12,9 milliarder euro, altså mellom 77 og 138 milliarder norske kroner.

– Vi ser det er mange i norsk leverandørindustri som ønsker å ta med seg offshoreerfaring fra olje og gass inn i havvindmarkedet, sier Vevatne.