<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Tregere enn ventet på norsk sokkel

Produksjonen fra norsk sokkel ble økt fra oktober til november, men ikke med like mye som hva Oljedirektoratet hadde beregnet på forhånd.

Publisert 10:30 19. des. 2020
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 191 ord
TAKTEN OPP: Produksjonen fra norsk sokkel økte fra oktober til november. Her fra Valhall-feltet i Nordsjøen. Foto: Bloomberg

Produksjonen fra norsk sokkel var i november noe lavere enn ventet, viser foreløpige tall fra Oljedirektoratet.

Den samlede produksjonen av olje, NGL og kondensat var i snitt på cirka 2,03 millioner fat pr. dag. Direktoratets prognose på forhånd var cirka 2,08 millioner fat pr. dag. I oktober var produksjonen 1,88 millioner fat pr. dag.

Regjeringen vedtok i april å redusere norsk oljeproduksjon med 134.000 fat pr. dag i andre halvår, og dette kuttet er inkludert i Oljedirektoratets november-tall.

Oljen som ventet

Produksjonen av olje i november utgjorde cirka 1,73 millioner fat pr. dag. Dette var akkurat som direktoratet hadde estimert på forhånd.

Måneden før var oljeproduksjonen cirka 1,62 millioner fat pr. dag. I november i fjor var den 1,68 millioner fat pr. dag.

Den samlede petroleumsproduksjonen på norsk sokkel hittil i 2020 er på cirka 207,9 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Det utgjør en oppgang på rundt 12,9 millioner fra 2019.

Oljedirektoratet presiserer at deres prognoser er blitt oppdatert etter regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett for 2020 fra 12. mai, og at det er tatt hensyn til myndighetenes regulering av oljeproduksjonen, forsinket oppstart av felt under utbygging samt oljeproduksjonen i første kvartal.