<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Produksjonen falt mindre enn ventet

Totalproduksjonen fra norsk sokkel sank mindre enn ventet i mai. Produksjonen av olje var dessuten større enn ventet på forhånd.

Publisert 12:15 18. juni 2021
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 148 ord
TAKTEN NED: Her fra Valhall-feltet i Nordsjøen. Foto: Bloomberg

Produksjonen fra norsk sokkel var i mai noe større enn ventet, viser foreløpige tall fra Oljedirektoratet.

Den samlede produksjonen av olje, NGL og kondensat var i snitt på cirka 1,86 millioner fat pr. dag, ned 6,8 prosent fra måneden før. Direktoratets prognose på forhånd var cirka 1,81 millioner fat pr. dag.

I april var produksjonen drøyt 1,99 millioner fat pr. dag.

Produksjonen av olje i mai utgjorde cirka 1,65 millioner fat pr. dag, og var 4,0 prosent over hva direktoratet hadde estimert på forhånd. Samlet hittil i år er oljeproduksjonen 1,2 prosent over Oljedirektoratets prognoser, opplyses det.

I april var oljeproduksjonen cirka 1,72 millioner fat pr. dag. I mai i fjor var den 1,75 millioner fat pr. dag.

Samlet petroleumsproduksjon fra norsk sokkel hittil i år utgjør ifølge direktoratet cirka 96,0 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, en nedgang på 2,0 millioner fra tilsvarende periode i 2020.