<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Doblet overskuddet etter kraftig økning i strømprisene

Oppgangen fra fjorårets historisk lave kraftpriser viser seg på bunnlinjen til energikonsernet Hafslund Eco.

Publisert 9. juli 2021 kl. 12.51
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 377 ord
ØKNING I PRISER OG PRODUKSJON: For Hafslund Eco og konsernsjef Finn Bjørn Ruyter. Foto: Eivind Yggeseth

Hafslund Eco doblet overskuddet etter skatt i første halvår i år, fra 518 millioner til 1,07 milliarder kroner, hjulpet av det kraftkonsernet omtaler som gode kraftpriser, god drift og høyt produksjonsvolum.

Hafslund Eco

(Mill. kr) 1. H./21 1. H./20
Driftsinntekter 3.977 1.637
Driftsresultat 3.129 1.102
Resultat før skatt 2.940 739
Resultat etter skatt 1.072 518

Doblingen kom på tross av negative bidrag fra konsernets kraftsikring, påvirket av stigende kraftpriser.

Inkludert finansielle sikringer oppnådde Hafslund Eco gjennomsnittlige kraftpriser på 41,8 øre pr. kilowattime, opp fra 17,9 øre i første halvår i fjor. Totalt produserte konsernet 9,9 terrawattimer i perioden, som var rundt 10 prosent mer enn normalt.

– Betydelig prisøkning

– 2021 er preget av et positivt skifte i kraftprisene fra historisk lave kraftpriser i fjoråret, konstaterer konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i en kommentar, og utdyper:

– Lavere temperaturer i vinter og mindre nedbør sammen med god overføringskapasitet av kraft mellom regioner økte kraftprisene betydelig. Mens kraftsikring i fjor bidro til å styrke resultatet, trekker sikringsaktivitetene resultatet ned i år grunnet stigende kraftpriser.

De høye kraftprisene i kombinasjon med høyt produksjonsvolum gir ifølge konsernet utsikter for et godt resultat for helåret.

Havvind og rating

I løpet av halvåret fikk Hafslund Eco og Fred. Olsen Renewables med seg danske Ørsted til sin satsing på utbygging av norsk havvind.

– Det er også gledelig å se at vi nå er etablert i det grønne obligasjonsmarkedet og har fått etablert en offisiell kredittrating hos Scope Ratings, sier Ruyter.

Ratingbyrået har vurdert Hafslund Eco til «BBB+» med stabile utsikter. Det har også gitt en korttidsrating på «S-2» og en rating på «BBB+» på senior usikret gjeld Hafslund Eco har utstedt.

Hafslund Eco

  • Energi- og infrastrukturkonsern som eies av Oslo kommune.
  • Hovedkontor i Oslo.
  • Driver kraftproduksjon gjennom datterselskapene Hafslund Eco Vannkraft, Hafslund Eco Vannkraft Innlandet, Oppland Energi og Hafslund Produksjon.
  • Produserer årlig mer enn 21 terrawattimer. Eier også vannkraftverk med samlet produksjon på nær 18 TWh.
  • Har betydelig eierskap i nettvirksomhet gjennom 50 prosents eierandel i Eidsiva Energi, som eier 100 prosent i Elvia.
  • Eier 49 prosent i Fredrikstad Energi.