<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Hydrogenselskap har inngått avtale med Norges største dagligvaregrossist

Energiselskapet Everfuel og logistikkselskapet ASKO har inngått en intensjonsavtale innen hydrogen.

Publisert 18. aug. 2021 kl. 09.02
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 318 ord
AVTALE: ASKO har inngått en intensjonsavtale med energiselskapet Everfuel. Foto: ASKO

 

Everfuel og ASKO har inngått en intensjonsavtale for å utvikle en felles koordinert plan om en søknad til Enova. Målet med søknaden er å skaffe støtte til anskaffelse av kjøretøy og etablering av infrastruktur knyttet til grønt hydrogen for dekarbonisering av tung langtransport i Norge, ifølge en melding fra selskapet. 

ASKO er Norges største dagligvare- og cateringgrossist med et omfattende logistikknettverk, og drifter en flåte på rundt 700 store og mellomstore eide og leasede lastebiler. Selskapet har et mål om å kutte utslippene til null innen 2026. 

«Everfuel vil utvikle pålitelig og konkurransedyktig hydrogentilførsel og distribusjon for å avkarbonisere transport av varer og mennesker på vei, jernbane og til sjøs. Sterke partnerskap med ledende logistikkselskaper som ASKO er sentralt for å koordinere fremgangen», sier Jacob Krogsgaard, adm. direktør i Everfuel, i meldingen.

ASKO

  • Har tradisjoner for matleveranser tilbake til 1866.
  • Norges største dagligvare- og cateringgrossist for NorgesGruppen. 
  • Flåte på rundt 700 store og mellomstore eide og leasede lastebiler.
  • Har over 3.000 ansatte i 13 regionale ASKO-selskaper.

Oslo-Trondheim-korridoren, med krav om stasjoner for hydrogenfylling, regnes som en godt egnet potensiell pilot for en fullskala utrulling av infrastruktur. Det vil muliggjøre transport av varer uten utslipp. ASKO har siden 2019 testet hydrogen som drivstoff i Trondheim sammen med Scania og vil bruke erfaringen for hele strekningen mellom Oslo og trønderhovedstaden. 

Gjennom intensjonsavtalen vil Everfuel og ASKO tilby gjensidig støtte til hverandres søknader om offentlige tilskudd, som støtter anskaffelse av hydrogendrevne lastebiler og utrullingen av hydrogenstasjoner. 

Samarbeidet inkluderer også, hvis nødvendig, hydrogenproduksjon for å dekke etterspørselen langs korridoren. 

Begge selskapene har en ambisjon om å søke Enova om finansiering så snart nødvendige betingelser som tilgjengelighet til kjøretøyer og lokasjoner er oppfylt, samt når den totale økonomiske rammen for prosjektet er avklart. 

Everfuel

  • Selskapet eier og driver grønn hydrogeninfrastruktur og samarbeider med bil-OEMer for å koble hele hydrogenverdikjeden og levere hydrogendrivstoff til bedriftskunder under langsiktige kontrakter. 
  • Everfuel driver hydrogenproduksjon (elektrolysatorer), distribusjon av hydrogen og hydrogenstasjoner, og betjener mobilitetskunder og industrielle interessenter med hydrogen på konkurransedyktige, kommersielle vilkår.