<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Statkraft-sjefen tror strømsjokket kan vare til våren: – Det er et usikkert bilde

Europas energimarked er under kraftig press, men Statkraft-sjefen frykter ikke en forsyningskrise til vinteren.

  Publisert 22. sep. 2021 kl. 08.59
  Lesetid: 3 minutter
  Artikkellengde er 709 ord
  Statkraft-sjefen frykter ikke «blackouts»
  21.09.2021 Vi snakker med konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft om energisituasjonen i Europa. Markedet er under press med skyhøye strøm-, kull- og gasspriser. Er det nå vi ser prislappen for det grønne skiftet og kan Europa risikere utkobling i korte perioder i vinter, slik man har sett skje i California?

  – Når man ser prisene i strømmarkedet fremover i er de ganske høye gjennom vinteren, før de synker til våren. Det er markedsbildet nå. Dette vil kunne endre seg med værsituasjonen og gassprisene i Europa, så det er et usikkert bilde, sier Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i et intervju på Finansavisen TV.

  Statkraft står nå midt oppe i et presset europeisk kraftmarked, der prisnivåene nå er så høye at industriaktører som CF Industries og Yara enten har stengt eller trappet ned ulike anlegg i Europa.

  De høye prisene har bidratt til at Statkraft satte resultatrekord i første kvartal og leverte et underliggende resultat på 12,8 milliarder i første halvår – opp fra 4,0 milliarder på samme tid i fjor. 

  Utover sommeren og høsten har prisene bare økt. I forrige uke var snittprisen i prisområdet Oslo 113 øre per kilowattime, ifølge Nordpool. På samme tid i fjor lå prisen på 12,5 øre.

  Samtidig som Statkraft og andre kraftprodusenter tjener svært gode penger, understreker konsernsjefen at markedssituasjonen har sin bakside: 

  – Det er en utfordring for strømkunder i både Norge og resten av Europa at det er såpass høye energipriser som nå. Vi skal ha stor respekt for at det kan være dyrt å betale for strømmen nå og kommende vinter, sier Rynning-Tønnesen.

  Denne uken deltok han på teknologiselskapet Cognites årlige konferanse Ignite Talks. Der deltok han for å blant annet snakke om hvilke grep og teknologi som trengs for å kutte utslipp.

  Sjefen for Europas største fornybarprodusent er klar på at kraftsektoren allerede er gjennomdigitalisert for å kunne produsere og levere kraft akkurat når den trengs, men at også denne bransjen vil måtte bli enda mer avansert.

  Frykter ikke forsyningskrise

  Statkraft-sjefen lister opp driverne bak de høye strømprisene:

  • Norske strømpriser er høye fordi europeiske strømpriser er høye
  • Dette skyldes igjen at gass- og kullprisene er høye, og at kvoteprisen på COer høy
  • Kombinert med dette har lite vind i Nord-Europa gitt lite vindkraft

  Spotprisen i Sør-Norge lå tirsdag på 120 øre per kilowattime i snitt, før avgifter og påslag. I Midt-Norge var prisen halvparten og i Nord-Norge enda lavere. 

  Prisforskjellen skyldes at nettet ikke kan overføre mer kraft sørover. Samtidig viste Statnetts løpende oversikt at det fløt kraft ut fra Norges eksportkabler til nabolandene og kontinentet.

  – I Norge har vi litt under normalt vannivå (i magasinene, journ.anm.), men ikke dramatisk lite. Det er fremdeles slik at de norske kraftprisene er langt under for eksempel Tyskland.

  – Når vi nå ser europeiske industriaktører stenge ned, kan situasjonen bli så ille som vi har sett i California tidligere – der fall i fornybarproduksjonen og mangelen på gasskraft tvang frem rullerende nedstenging av nettet? 

  – Det er ingenting som tyder på en forsyningskrise og det er nok produksjonskapasitet totalt sett i Europa, sier Statkraft-sjefen.

  – Er dette et tegn på det grønne skiftet, at vi med stadig mer vind- og solkraft kan få pressperioder med en voldsom skvis?

  – Ja, vi ser nå at når det er perioder med lite vind så er det med på å drive prisene opp. Den effekten er særlig stor i Nord-Europa. I Sør-Europa er det i økende grad sol som påvirker prisene på samme måte, sier Rynning-Tønnesen.

  Holder på investeringsplanen

  Statkraft-sjefen peker på at de norske vannmagasinene, som utgjør nesten halvparten av hele Europas vannkraftskapasitet, skal brukes i nettopp slike situasjoner som nå for å forsyne Norge og eksportere ut.

  – Det kan oppstå helt andre situasjoner når det er mye vind, hvor prisen er veldig lav. Da skal vi importere billig strøm til Norge. Norge vil selge dyrt og kjøpe billig i det strømmarkedet vi har. Det er veldig god nasjonaløkonomi for Norge og strømprodusentene, sier Rynning-Tønnesen.

  Han tror ny vind- og solkapasitet på sikt vil hjelpe med å dempe prisene, selv om svingningene i markedet også vil øke.

  De høye prisene nå endrer imidlertid ikke på Statkrafts uttalte plan om å investere rundt 13 milliarder netto årlig i ny fornybar kraft fremover: 

  – Det underliggende forholdet for oss er at vi ser en seksdobling i behovet for fornybar kraft i verden. Statkraft vil ha en ledende rolle i å investere i det markedet, som egentlig er helt uavhengig av om kraftprisene går opp eller ned på kort sikt. Vi investerer i en megatrend, sier Rynning-Tønnesen.

  Se hele sendingen og flere intervjuer på FA.no/fatv

  Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft. Her ved biodrivstoffanlegget til Silver Green Fuel, Tofte. Foto: Are Haram