<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Produksjonen stiger raskere enn ventet

Totalproduksjonen fra norsk sokkel økte med mer enn ventet i august. Produksjonen av olje var også større enn ventet.

Publisert 11:37 23. sep. 2021
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 151 ord
TAKTEN OPP I AUGUST: Her en oljeplattform i Nordsjøen. Foto: Dreamstime

Produksjonen fra norsk sokkel var i august noe større enn ventet, viser foreløpige tall fra Oljedirektoratet.

Den samlede produksjonen av olje, NGL og kondensat var i snitt på cirka 2,11 millioner fat pr. dag, opp 3,9 prosent fra måneden før. Direktoratets prognose på forhånd var cirka 2,06 millioner fat pr. dag.

I juli var produksjonen cirka 2,04 millioner fat pr. dag.

Produksjonen av olje i august utgjorde cirka 1,81 millioner fat pr. dag, og var 3,0 prosent over hva direktoratet hadde estimert på forhånd. Samlet hittil i år er oljeproduksjonen 0,7 prosent over Oljedirektoratets prognoser, opplyses det.

I juli var oljeproduksjonen cirka 1,75 millioner fat pr. dag. I august i fjor var den 1,73 millioner fat pr. dag.

Samlet petroleumsproduksjon fra norsk sokkel hittil i år utgjør ifølge direktoratet cirka 151,9 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, en nedgang på 1,8 millioner fra tilsvarende periode i 2020.