<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Oljeproduksjonen større enn prognosene

Totalproduksjonen fra norsk sokkel sank med mer enn ventet i september. Produksjonen av olje var samtidig større enn ventet.

Publisert 13:13 20. okt. 2021
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 160 ord
TAKTEN NED: Her fra Valhall-feltet i Nordsjøen. Foto: Bloomberg

Produksjonen fra norsk sokkel var noe mindre enn ventet i september, viser nye tall fra Oljedirektoratet.

Den samlede produksjonen av olje, NGL og kondensat var i snitt på cirka 2,02 millioner fat pr. dag, ned 3,3 prosent fra august. Direktoratets prognose på forhånd var cirka 2,04 millioner fat pr. dag.

I august var produksjonen fra sokkelen 2,09 millioner fat pr. dag.

Mer olje enn ventet

Produksjonen av olje i september utgjorde cirka 1,77 millioner fat pr. dag. Det tilsvarer en nedgang på 2,3 prosent fra august, men er 1,1 prosent over Oljedirektoratets prognose.

Samlet hittil i år er oljeproduksjonen 0,8 prosent over direktoratets forventninger.

I august var oljeproduksjonen cirka 1,81 millioner fat pr. dag. I september i fjor var den 1,49 millioner fat pr. dag.

Samlet petroleumsproduksjon fra norsk sokkel hittil i år utgjør ifølge direktoratet cirka 170,5 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, et tilsvarende nivå som på samme tid i fjor.