<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Ber om at vindturbinene på Fosen fjernes etter høyesterettsdom

Vindkraftverkene må rives og veiene må tilbakeføres til naturen. Det er den eneste mulige løsningen etter reindriftssamenes seier i Høyesterett, mener MDG.

Publisert 23. okt. 2021
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 173 ord
STORHEIA: Reinsdyr vandrer rundt vindmøllene på Storheia vindpark, som er den største av vindparkene i porteføljen til Fosen Vind, og den andre av vindparkene som ble bygget. Da den ble overført til ordinær drift i februar 2020 var den Norges største med 80 turbiner og en installert effekt på 288 MW. Foto: NTB

Utbyggingen av vindkraftverkene på Storheia i Åfjord og Haraheia i Roan på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27, slo Høyesterett fast i en dom 11. oktober.

– Så lenge turbinene, veiene og andre inngrep blir stående, er det en vedvarende krenkelse av samene på Fosen, sier fungerende partileder Kriss Rokkan Iversen i MDG til Adresseavisen.

– Turbinene må bort, og alle inngrepene i naturen må repareres. Det er det eneste naturlige etter en så tydelig dom i Høyesterett, sier hun.

Nå tar MDG saken opp i Stortinget og ber om en beklagelse fra de aktuelle statsrådene i Olje- og energidepartementet siden 2013.

– De må beklage offentlig all urett samene er påført på grunn av vindkraftutbyggingen på Storheia og i Roan på Fosen, sier Kriss Rokkan Iversen.

Storheia er landets største vindkraftverk med 80 turbiner, mens Roan også er blant landets største med 71 turbiner. Begge kraftverkene er lagt i områder der det i lange tider er drevet reindrift på Fosen.