<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Skade på svensk atomkraftverk kan øke norske strømpriser

Atomkraftverket i Oskarshamn i Sverige kan bli nødt til å stenge for reparasjoner. Det kan gi høyere strømpriser i Norge.

Publisert 4. des. 2021
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 298 ord
STENGE: Atomkraftverket i Oskarshamn i Sverige kan måtte stenge for reparasjoner. Det kan gi høyere strømpriser i Norge. Foto: NTB

Det som har oppstått er en såkalt «sekundær brenselsskade» i den siste reaktoren som fortsatt er i drift i atomanlegget, skriver Aftenposten. Dette skal ikke medføre noen akutt fare, men det kan bli behov for å stenge ned reaktoren for å gjøre reparasjoner.

Det vil umiddelbart slå hardt ut på strømprisene i Stockholmsregionen. Der sliter de ofte med strømtilgangen om vinteren og har liten produksjon ut over kjernekraften. Også Norge kan kommet til å kjenne på effekten av strømmangel i øst.

Flaskehals

Reaktoren som eventuelt må stenges, produserer 1.450 megawatt, ifølge opplysninger Svenska kraftnät har gitt til nyhetsbyrået TT.

– Statnett har nå begrenset eksporten på forbindelsen til Stockholmsområdet til 1.000 megawatt. Ved et frafall på 1.450 megawatt i produksjonen i Sør-Sverige, vil dette skape en flaskehals. Norske strømpriser vil ligge lavere enn de sørsvenske. Over tid vil det føre til at vi bruker mer vannkraftproduksjon for eksport til Sverige, sier Tor Reier Lilleholt, analysesjef i Volue Insight.

– Jeg tror ikke eventuell stengning i Oskarshamn alene vil gi vesentlig høyere pris, men det vil kanskje skru prisen ett hakk til oppover, sier kraftanalytikeren.

Kraftige prishopp

Men i de timene der Norge når maksproduksjon kan prisene gjøre hopp fra time til time fra for eksempel 200 til 1.400 euro pr. megawattime. Det er ekstremtilfeller, men det har allerede inntruffet i Europa i vinter, sier Lilleholt.

– Prisen har i enkelttimer vært oppe i 2.000 euro pr. megawattime i England og Tyskland, påpeker han.

– Dette med at vi når maksproduksjon, vil trolig skje nå kommende mandag. Vi er allerede i en presset situasjon. En hendelse kan få ekstreme utslag. Får vi kraftpriser på flere tusen euro pr. megawattime, kan vi fort få priser til forbruker på kanskje 10 kroner pr. kilowattime for en enkelttime, sier Lilleholt.