<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Fjerning av turbiner på Fosen i tråd med vindkraftdommen i Høyesterett

Dersom den oppsiktsvekkende dommen i Høyesterett skal følges opp, må flere vindturbiner demonteres og fjernes på Fosen, mener advokater.

Publisert 24. des. 2021 kl. 08.14
Oppdatert 24. des. 2021 klokken 08.15
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 264 ord
VINDPARK: Reinsdyr vandrer rundt vindmøllene på Storheia vindpark, som er den største av vindparkene i porteføljen til Fosen Vind. I oktober konkluderte Høyesterett med at vindkraftverkene krenker reindriftssamenes rettigheter. Foto: NTB

– En nærliggende konsekvens er at de må demonteres i alle fall delvis, sier advokat Catrine Hambro i advokatfirmaet Wahl-Larsen til Klassekampen.

Hun er ekspert på miljørett og energirett og legger til at samenes syn på inngjerding av vinterforing er lite opplyst i dommen i Høyesterett, i alle fall i detalj, noe som gjør det usikkert å slå fast konsekvensene av dommen.

Historisk dom

I oktober ga Høyesterett medhold til reineierne på Fosen og fastslo at utbyggingen av vindkraftverkene på Storheia i Åfjord og Haraheia i Roan krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.

De økonomiske konsekvensene er store, og regjeringen jobber for å finne en løsning som gjør at turbinene kan bli stående.

– Jeg synes det er vanskelig å se hvordan de kan komme seg rundt dette menneskerettighetsbruddet uten å ta ned vindturbinene, seier advokat Tine Larsen i Dæhlin Sands, som er ekspert på energirett, miljørett, utmarksforvaltning og ekspropriasjon.

Hun peker på at det ikke er gitt at alle turbinene må fjernes, men at det må frigjøres nok areal til at samene kan utøve reindriften på en akseptabel måte.

Ønsker løsning

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) har fremhevet at selv om tillatelsene til å bygge vindkraftverkene er kjent ugyldig av Høyesterett, har domstolen ikke tatt stilling til hva som skal skje med anleggene.

– Jeg ønsker å bidra til å finne en løsning som står seg for ettertiden og som sikrer reindriftens rettigheter, sa hun til NTB for halvannen uke siden.

Hun viste også til at dommen ikke betyr at konsesjonene til vindkraftverkene har falt bort.