<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Tjente 860 millioner på tre måneder

Inntjeningen i fjerde kvartal ble den sterkeste siden 2019. Stor skattekostnad ga imidlertid større underskudd på bunnlinjen for Noreco.

Publisert 16. feb. 2022 kl. 08.08
Oppdatert 16. feb. 2022 klokken 09.04
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 344 ord
LA FREM TALL: Norwegian Energy Company. Foto: Noreco

NOR

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 11.00

Norwegian Energy Company (Noreco) oppnådde et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 97 millioner dollar i fjerde kvartal. Det tilsvarer cirka 860 millioner kroner.

Til sammenligning var inntjeningen i tredje kvartal på 65 millioner dollar. I fjerde kvartal 2020 fikk selskapet en ebitda på 39 millioner dollar.

Finansdirektør og fungerende daglig leder Euan Shirlaw beskriver resultatene i kvartalet som selskapets sterkeste siden selskapet sluttførte overtagelsen av Shells danske oppstrømsvirksomhet i 2019.

Inntektene endte på 175 millioner dollar, opp fra 150 millioner kvartalet før og 146 millioner dollar i fjerde kvartal 2020.

På bunnlinjen ble Norecos resultat imidlertid negativt. Resultat etter skatt viser minus 28 millioner dollar, mot 16 millioner i pluss i fjerde kvartal 2020, påvirket av en kraftig økning i skatteutgiftene.

Selskapet bokførte 63 millioner dollar i skattekostnad, mot bare 2 millioner dollar kvartalet før. I fjerde kvartal 2020 var posten positiv på 22 millioner dollar.

Noreco viser både til økningen i driftsoverskuddet og til innregning av utsatt skattefordel, valutajustering og justering av tidligere års skatt.

Norwegian Energy Company

(Mill. USD) 3. kv./22 2. kv./22 YTD 2022 YTD 2021
Driftsinntekter 294 265 737 390
EBITDA 198 167 471 153
Resultat før skatt 137 42 161 −31
Nettoresultat −12 −49
−106 −25

  • Norskregistrert olje- og gasselskap etablert i 2005 med fokus på dansk sokkel. 
  • Styreleder Riulf Rustad kom inn som storaksjonær gjennom konvertering av gjeld til egenkapital. 
  • Økte ressursbasen og produksjonen kraftig gjennom kjøpet av Shells eiendeler på dansk sokkel i 2018, og vil øke produksjonen ytterligere i 2023/2024 når Tyra-utvidelsen skal stå ferdig.
  • Selskapet er notert på Oslo Børs og har en markedsverdi på 9,5 milliarder kroner.

Selskapet hadde en netto produksjon på 27.500 fat oljeekvivalenter pr. dag i perioden, i øvre ende av selskapets guiding for fjoråret på 25.500–27.500. Fjorårets snitt endte dermed på 26.900 fat oljeekvivalenter pr. dag.

I år er guidingen en produksjon på 23.500–25.500 fat oljeekvivalenter pr. dag.