<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

CO2-klarsignal utløser rally i Spetalen-favoritt

Equinor, Vår Energi og Øystein Stray Spetalen-dominerte Horisont Energi har fått tilbud om letetillatelser til CO2-lagring på norsk sokkel.

Publisert 5. apr. 2022 kl. 12.26
Oppdatert 5. apr. 2022 klokken 13.15
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 421 ord
FIKK CO2-TILLATELSE: Horisont Energi, ledet av Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen. Foto: Iván Kverme

     

Tre selskaper har tirsdag fått tilbud om letetillatelser til CO2-lagring i to arealer på norsk sokkel – én i Nordsjøen og én i Barentshavet, ifølge pressemeldinger fra Oljedirektoratet og Olje- og Energidepartementet. 

Tildelingen i Nordsjøen tilbys til Equinor, mens tillatelsen i Barentshavet tilbys en gruppe bestående av Equinor, Horisont Energi og Vår Energi. 

Rally for Spetalen-favoritt

Markedet reagerer med å sende Horisont Energi-aksjen markant opp på Euronext Growth tirsdag ettermiddag. I 12.50-tiden er oppgangen 7,7 prosent til 84 kroner.

Kursutslagene er naturlig nok ikke de samme for Equinor og Vår Energi, som begge trekker forsiktig ned på Oslo Børs.

Øystein Stray Spetalen er for øvrig en av de største aksjonærene i Horisont Energi. 

Investeringsselskapet Saga Pure, der Spetalen eier over 40 prosent, er fjerde største aksjonær i Horisont Energi med nærmere 10 prosent eierandel. Spetalens heleide Ferncliff Listed DAI har drøye 5 prosent som selskapets sjette største eier. I tillegg eier Spetalen et mindre antall aksjer personlig.

– Vi opplever stor interesse

Begge tillatelsene tilbys med «et forpliktende arbeidsprogram som sikrer både rask og effektiv fremdrift, eller tilbakelevering av arealene hvis prosjektutviklingen skulle stanse opp.»

Områdene ble lyst ut i september i fjor , og søknader fra fem selskaper er vurdert. Foruten trioen som vant frem søkte også Norske Shell og Northern Lights om tillatelser. 

Dette er andre tildeling av områder for CO2-lagring etter lagringsforskriften. Første tildeling skjedde gjennom Langskip-prosjektet i 2019, og Northern Lights er i full gang med utbygging av infrastrukturen for lagringsdelen av Langskip.

– Vi opplever stor interesse for lagring av CO2 på norsk sokkel, sier Oljedirektoratets underdirektør for teknologi, analyse og sameksistens, Erik Rundell, i en kommentar.

Letetillatelse først, så en ny

I tråd med lagringsforskriften forventer Olje- og energidepartementet normalt å tildele en letetillatelse før tildeling av en utnyttelsestillatelse i et aktuelt område. Om en letetillatelse tildeles flere, vil departementet som hovedregel utpeke ett av selskapene som operatør.

Samtidig har departementet i dag sendt forslag til endring i selskapsloven på høring. Forslaget vil sikre at interessentskap som opprettes mellom flere selskaper som er tildelt tillatelse ikke er å anse som et selskap i selskapslovens forstand. 

«Dette tilsvarer den løsning vi har hatt i petroleumsvirksomheten i flere tiår», heter det.

– Fangst og lagring av CO2 er nødvendig for at verden skal nå sine ambisiøse klimamål. I Norge har vi lang erfaring med lagring av CO2 fra Sleipner- og Snøhvit-feltene, og vi vet at det fungerer. Regjeringen vil legge til rette for at norsk kontinentalsokkel skal beholde en lederrolle på dette området, sier olje- og energiminister Terje Aasland i en kommentar.