<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Vår Energi øker utbyttet for andre gang i år

Pengene renner inn i oljeselskapet som nylig gikk på børs. Nå økes utbyttet for andre gang på kort tid.

Publisert 27. apr. 2022 kl. 07.00
Oppdatert 27. apr. 2022 klokken 16.17
Lesetid: 4 minutter
Artikkellengde er 888 ord
SENDER MER: Konsernsjef Torger Rød i Vår Energi kan glede eierne sine med enda større utbetailnger om kort tid. Vår Energi

 

At tidene har snudd fort i oljenæringen er det liten tvil om. Fra våren 2020, der enkelte oljelaster ble handlet til negative priser i markedet på det meste ekstreme, har utviklingen nå snudd til noe helt annet.

– Dagens råvaremarked reflekterer betydelig usikkerhet som er skapt av Russlands invasjon av Ukraina i februar. Krigen kommer på toppen av et allerede stramt energimarked i takt med at etterspørselen globalt henter seg inn fra coronapandemien, skriver konsernsjef Torger Rød i oljeselskapet Vår Energi til aksjonærene sine.

Selskapet slapp onsdag regnskapet for første kvartal som både viser et kraftig resultathopp, kutt i gjeldsgraden og forslag om mer utbytte.

– Kombinert med økt inflasjon og forstyrrelser i globale leveransekjeder, ser man økt usikkerhet når det gjelder fremtidig økonomisk utvikling globalt, fortsetter Rød.

Selskapet har opplevd store endringer den siste tiden, for utover høsten i fjor satte den italienske olje- og energigiganten Eni og det norske oppkjøpsfondet HitecVision virkelig fart i arbeidet med å ta sitt oljeselskap på Oslo Børs. Børsnoteringen 16. februar ble årets hittil største.

Vår Energi er per i dag det største uavhengige oljeselskapet på norsk sokkel og den største aktøren etter Equinor og statens oljeselskap Petoro. Snart blir de imidlertid passert av Aker BP når de gjennomfører fusjonen med oljevirksomheten til Lundin.

Se intervju med Vår Energi-sjef Torger Rød i Økonominyhetene på FA.no/TV!

Litt mer enn Eni og Hitecvision fikk i fjor

I forkant av børsnoteringen hadde Vår Energi fristet potensielle investorer med et utbytte på minst 700 millioner dollar i år, hvorav 200 skulle utbetales for første kvartal.

4. februar, noen dager før børsnoteringen, ble utbyttetallet økt til «minst 800 millioner». Nå jekkes utbyttet opp nok en gang, denne gang til 1,0 milliard dollar.

Det er 50 millioner dollar opp fra det Eni og HitecVision mottok i fjor, før selskapet ble børsnotert. Ser man i regnskapet så utbetalte selskapet nemlig 450 millioner dollar i utbytte i 2020 og deretter 950 millioner i 2021.

Det legges for øvrig opp til at 225 millioner utbetales i mai for første kvartal og deretter nye 260 millioner dollar utbetales senere i år for andre kvartal. Aksjen handles eksklusivt utbytte fra 5. mai.

Fortsetter dagens inntjening kan det derimot bli snakk om mer utbytte. Fra 2023 og utover er målet at Vår Energi skal utbetale 20 til 30 prosent av kontantstrømmen fra drift, etter skatt.

I første kvartal i år ville det gitt et utbytte på mellom 436 og 655 millioner dollar.

Torger Rød påpeker overfor Finansavisen at selskapet i første kvartal betalte relativt lite i skatt sammenlignet med hva man kan vente i en del kvartaler fremover og at dette vil påvirke utbyttenivået, som altså settes etter hvert kvartal.

– Det er usikkerhet og volatilitet, så det å si hva tallene vil bli i fortsettelsen er alltid litt vanskelig. Men filosofien vår er tydelig, sier Rød med referanse til prosentmålet.

Selv etter en kraftig økning kan utbyttene bli enda større i oljeselskapet Vår Energi. Onsdag slapp de kvartalstallene og vi snakker med konsernsjef Torger Rød om tallene, hvordan de responderer på energikrisen og utsiktene i Barentshavet.

Beholder guidingen

Vår Energi produserte 241.900 fat per dag i kvartalet, ned fra 272.100 på samme tid året før. De sikter seg fortsatt mot en produksjon i år på 230.000 til 250.000 fat per dag, mot 246.000 fat per dag i fjor.

Innen 2025 regner de med å passere 350.000 fat per dag. De største bidragene til det tallet blir Balder X-prosjektet som Vår Energi er operatør for i Nordsjøen, samt Equinor-prosjektene Breidablikk og Johan Castberg.

I tillegg leter selskapet, primært rundt eksisterende felt. Blant brønnene som skal bores i år er Lupa og Countach ved Goliat-feltet deres i Barentshavet.

Produksjonskostnaden regner Vår Energi også fortsatt skal ende på 12,5 til 13,5 dollar per fat i år, med et mål om 8,0 dollar i 2025. I første kvartal lå den på 12,1 dollar, grunnet lavere vedlikeholdsaktivitet i kvartalet.

Ser man på inntektssiden sikret Vår Energi seg 119,8 dollar per fat for oljen og gassen sin i første kvartal (volumvektet pris), opp fra 49,2 dollar på samme tid i fjor. Oljeprisen de fikk i kvartalet økte fra 60,6 til 99,6 dollar i perioden, mens gassprisen økte fra 35,4 til 163,4 dollar.

Vår Energi

(Mill. USD) 1. kv./22 1. kv./21
Driftsinntekter 2.491 1.064
Driftsresultat 1.674 553
Resultat før skatt 1.651 499
Resultat etter skatt 414 162

Kutter gjelden med to milliarder

De høye olje- og gassprisene i dagens marked slår kraftig ut over hele regnskapet.

Kontantstrømmen fra driften mer enn doblet seg fra 930,3 millioner til 2,2 milliarder dollar, målt mot første kvartal i fjor.

Deretter gikk 650,3 millioner dollar med til investeringer, opp fra 541,1 millioner. Med pengene som var igjen brukte Vår Energi 1,2 milliarder kroner på å nedbetale gjeld, en økning fra 578 millioner på samme tid året før.

Til slutt satt selskapet igjen med 317 millioner dollar som økte kontantbeholdningen til 539 millioner ved utgangen av mars måned, i motsetning til en netto reduksjon på 189 millioner til 82 millioner året før.

Regnskapet viser at netto rentebærende gjeld har falt med nærmere to milliarder til 3,4 milliarder dollar. Gjeldsgraden falt fra 1,1 til 0,6 gangeren på tre måneder frem til mars, målt som netto rentebærende gjeld delt på brutto driftsresultat før letekostnader (EBITDAX).

Vår Energi har tilgjengelig likviditet på 3,8 milliarder dollar.

Selskapet opplyser samtidig at de i første kvartal har reversert tidligere nedskrivninger som summerer seg til 10,9 millioner dollar.

Det skyldes at man har skrevet opp de bokførte verdiene på Brage-feltet «hovedsakelig grunnet økningen i olje- og gassprisene på kort sikt».

Vår Energi har en langsiktig oljeprisforutsetning på 65 dollar per fat (2022-dollar) og en langsiktig gasspris på 35,5 dollar per fat oljeekvivalent. Til sammenligning forutsetter også Equinor en oljepris på 65 dollar i 2025, med en økning til 2030 og deretter 64 dollar i 2040.