<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Medvind for havvindselskap

BW Ideol melder om fremdrift for en rekke prosjekter som resultat for første kvartal.

Publisert 12. mai 2022 kl. 08.46
Oppdatert 12. mai 2022 klokken 12.28
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 334 ord
NYE KONTRAKTER: Konsernsjef Paul de la Guérivière i BW Ideol fokuserte på prosjektfremgang under kvartalsfremleggelsen. Foto: BW Ideol

BWIDL

Havvindselskapet BW Ideol, som er del av Floating Energy Allyance (FEA), er i oppstartsfasen og har derfor knapt med inntekter. Prosjektfremgangen for å sikre fremtidige inntekter utgjør derfor i stor grad selskapets kvartalsresultat.

Blant høydepunktene fra kvartalet trekker BW Ideol frem at selskapet legger til 1GW (gigawatt) med prosjekter under utvikling, og har tilsvarende 1GW dokumentert i pipeline.

Andre høydepunkter fra kvartalet var god fremgang med å utvide prosjektrørledningen for flytende vind – et samarbeidsprosjekt hvor selskapet er medutvikler og teknologileverandør. BW Ideol har også i kvartalet signert en opsjonsavtale med ScotWind, som en del av Floating Energy. 

Internasjonale prosjekter

BW Ideol har i kvartalet satset på en rekke interasjonale samarbeidsprosjekter i jakten på gjennombrudd for selskapets teknologi. 

I januar opprettet BW Ideol sammen med JERA, Japans største forsyningsselskap, og ADEME Investissement, et fransk statseid investeringsselskap for innovative infrastrukturprosjekter, et investeringsselskap for finansiering av samutvikling av havvindprosjekter ved bruk av BW Ideols patenterte Damping Pool teknologi. Fellesinvesteringsselskapet er for tiden i gang med å evaluere de første investeringene, skriver selskapet i rapporten.

I mai vil BW Ideol ta endelig investeringsbeslutning for en 30MW (megawatt) EolMed vindpark utenfor Frankrike.

Havvindselskapet vil også starte første fase av et flytende vindprosjekt i kommersiell skala i Japan sammen med Tohoku Electric Power. I tillegg kommer en første studie for en mulig tildeling av et Power-to-Platform-prosjekt.

Tirsdag meldte BW Ideol at selskapet har signert den formelle opsjonsavtalen med Crown Estate Scotland etter tildelingen i ScotWind-runden i januar.

Opsjonsavtalen gir FEA eksklusiv rett til å utvikle et 960 MW-prosjekt på NE8-området, som ligger omtrent 75 kilometer utenfor Fraserburgh.

Bedret resultatet

BW Ideol oppnådde konserninntekter på 1,1 millioner euro i første kvartal, opp fra 0,23 millioner euro i tilsvarende kvartal i fjor. Kontraktsinntektene kommer hovedsakelig fra design og ingeniøraktiviteter for prosjekter i Frankrike og Asia.

Andre driftsinntekter i kvartalet var 0,53 millioner euro fra den franske skatteincentivordningen for FoU.

Driftstap før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) for perioden var 1,45 millioner euro. Kontantposisjonen var 30 millioner euro ved utgangen av første kvartal, ned fra 32,8 millioner euro i tilsvarende kvartal i fjor.