<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Slår hydrogen-alarm

Klimaforskere advarer om at hydrogenlekkasjer på kort sikt kan være verre for klimaet enn CO₂. Industrien erkjenner problemet, men mener det er håndterbart.

Publisert 31. mai 2022 kl. 12.07
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 405 ord
VERDENS STØRSTE: Iberdrolas grønne hydrogenfabrikk i spanske Puertollano. Foto: Bloomberg

Hydrogen som lekker ut i atmosfæren kan bidra til klimaendringer på en måte som minner mye om karbon, advarer forskere overfor Bloomberg.

Avhengig av hvordan den produseres, distribueres og brukes kan hydrogen til og med forverre den globale oppvarmingen over de neste tiårene – selv om karbon utgjør den største trusselen på lang sikt.

– Intet nei til hydrogen

Forskerne mener enhver fremtidig hydrogenbasert økonomi fra starten av må utformes slik at lekkasjer holdes på et minimum, ellers risikerer den å forstørre problemet den er ment å løse. Advarselen er at noen idéer som nå testes – som frakt av hydrogen i rør som er bygget for gass eller å brenne den i private hjem, kan forårsake uakseptabel risiko.

– Potensialet er mye sterkere enn folk innser. Vi plasserer ikke dette på alles radar nå for å si «nei» til hydrogen, men for å tenke på hvordan vi anvender det, sier klimaforsker Ilissa Ocko hos non-profit-organisasjonen Environmental Defense Fund til nyhetsbyrået.

Ifølge forskerne fanger ikke hydrogen varme direkte, slik CO₂ gjør. Hydrogen som lekker utløser en serie kjemiske reaksjoner som varmer opp luften – og oppfører seg dermed som en indirekte drivhusgass. Og selv om hydrogen fases ut av atmosfæren mye raskere enn karbondioksid (som bruker hundrevis av år), kan det gjøre mye mer skade enn CO₂ på kort sikt.

Oppvarmingspotensial

Over 20 år har hydrogen et 33 ganger så høyt globalt oppvarmingspotensial som en tilsvarende mengde karbondioksid, viste ifølge Bloomberg en rapport fra britiske myndigheter nylig.

Nyhetsbyrået påpeker at hydrogenets oppvarmingspotensial aldri var et problem før, da bruken begrenset seg til oljeraffinerier og kjemisk industri. Men regjeringer verden over investerer nå milliarder for å bygge en hydrogenøkonomi, og anser gassen som et av få alternativer som kan avkarbonisere mange energikrevende industrier.

– Det er nå beslutninger blir tatt og pengene brukes. Vi kan adressere dette nå, slik at det ikke blir et problem, fortsetter Ocko.

Erkjenner problemet

Og hydrogenindustrien erkjenner problemet, selv om selskaper ifølge Bloomberg er uenige om det potensielle omfanget. Hydrogendirektør Dave Edwards i Air Liquide mener at det å drive biler og lastebiler med hydrogen-brenselceller vil påvirke atmosfæren mindre enn å drive dem med bensin og diesel, selv om systemet som lager og leverer hydrogenet lekker.

– Det betyr ikke at det ikke fortsatt er viktig, og det betyr ikke at vi ikke trenger å forstå mer om det, men vårt førsteinntrykk er at dette er mye, mye mindre. Hydrogenlekkasjer er håndterbare problemer å adressere, sier han.