<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Åttedoblet omsetningen

Publisert 7. juni 2022 kl. 07.22
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 149 ord
LA FREM TALL: Adm. Direktør Anders Lenborg i Cloudberry Clean Energy. Cloudberry Clean Energy

 

Cloudberry fikk en proporsjonal EBITDA på 5 millioner kroner i første kvartal 2022, mot -7 millioner kroner samme periode året før. Konsolidert EBITDA ble 12 millioner kroner, mot -9 millioner samme periode året før.

Proporsjonal omsetning var 38 millioner kroner i kvartalet (6), mens konsolidert omsetning var 30 millioner kroner (4).

«I første kvartal 2022 har vi videreutviklet våre eiendeler under bygging, vår ordrebok og pipeline. Vi har klart å sikre både nye vindressurser i Sverige og vannprosjekter i Norge. Totalt sett er vi glade for å se at vi klarte å utvide porteføljen av prosjekter og på samtidig flytte prosjekter fra utvikling og inn i produksjon og levere ny fornybar kraft i markedet. Med den pågående energiomstillingen og økt fokus på forsyningssikkerhet og uavhengighet av russisk olje og gass i EU vi er positive til fornybarmarkedet i Europa og i Norden fremover», heter det i rapporten.

TDN Direkt