<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

– Peker ut kursen for tidenes grønne industriløft

Staten må stille opp med 60 milliarder kroner i lån og garantier fram til 2025 for å få fart i nye grønne næringer som havvind, hydrogen og batteriproduksjon.

  Publisert 23. juni 2022 kl. 10.52
  Oppdatert 23. juni 2022 klokken 10.59
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 319 ord
  GRØNN SATSNING: Fra regjeringen, ledet av statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: NTB

  Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre har i Stavanger torsdag lagt frem veikart for grønt industriløft, går det frem av en pressemelding.

  «Dette tiåret skal Norge mer enn halvere sine klimagassutslipp. Industrien er en viktig drivkraft for å ta Norge inn i lavutslippssamfunnet», heter det i meldingen.

  I veikartet peker regjeringen på syv innsatsområder med store vekstmuligheter: havvind, hydrogen, batterier, maritim industri, CO2-håndtering, skog-, tre- og bioøkonomi, og prosessindustri. Regjeringen vil legge til rette for en raskere utvikling av prosjekter innenfor disse områdene, blant annet gjennom sterkere kapitalvirkemidler.

  Stiller opp med 60 milliarder

  For å fortgang på omstillingen, vil regjeringen sørge for målrettet risikoavlastning til gode prosjekter innenfor de syv grønne industriene. Dette vil gjøre det mulig for bedrifter å få finansiert antatt lønnsomme investeringer uten å ta hele risikoen selv, heter det i meldingen.

  – Privat kapital skal lede an, og regjeringen vil bidra med statlig risikoavlastning til grønne industriprosjekter. Behovet for slik statlig risikoavlastning er anslått til om lag 60 milliarder kroner fram til 2025. Næringslivet kan være trygg på at vi stiller opp og at vi skal ruste de ulike støtteordningene for å møte behovet for statlige lån, garantier og egenkapital. Forutsetningen er selvfølgelig at det er gode prosjekter og private investeringsvilje, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

  – Tidenes grønne industriløft

  – Vi skal gjennom den største omstillingen norsk økonomi har sett i nyere tid. Regjeringen vil få fart på norsk næringslivs muligheter i det grønne skiftet. Veikartet peker ut kursen for tidenes grønne industriløft. Sammen skal vi skape flere lønnsomme jobber, få opp investeringene på fastlandet, øke eksporten og bidra til utslippskutt, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

  Videre sier næringsminister Jan Christian Vestre at regjeringen legger nå frem 100 tiltak for å styrke grønn industri i hele landet for få fortgang på store grønne industriprosjekter i både eksisterende og nye næringer.

  Innenfor havvind er regjeringens ambisjon å tildele arealer med potensial for 30 GW havvindproduksjon på norsk sokkel innen 2040.

  TDN Direkt