<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

EU venter stor etterspørsel etter norsk olje og gass

EU kommer til å ha bruk for både olje og gass fra Norge i lang tid fremover, heter det i en felles uttalelse fra oljeminister Terje Aasland og EUs energitopper.

Publisert 20:14 23. juni 2022
Oppdatert 20:14 23. juni 2022
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 603 ord
OLJE OG ENERGI: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) under en pressekonferanse om havvind i Marmorhallen i Oslo. Foto: NTB

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) var torsdag i Brussel hvor han blant annet hadde møter med EUs klimasjef Frans Timmermans.

I en felles uttalelse publisert etter møtet heter det at Timmermanns, Aasland og EUs energikommissær Kadri Simson er enige om å fortsette å styrke samarbeidet på energiområdet, med mål om å få et tettere energipartnerskap på lang sikt.

Aasland kaller det et godt møte.

– EU sender klare og tydelige signaler om at de ønsker at vi skal utvikle olje- og gassindustrien for å bidra til energisikkerheten i Europa. Det er et viktig signal for norsk sokkel, norske arbeidsplasser og energitryggheten, sier han.

Økt salg i 2022

I uttalelsen vises det til at Norge er en viktig leverandør av gass til Europa. Etterspørselen etter norsk gass kommer til å være stor ut året, forventer EU.

– Gitt de høye produksjonsnivåene i Norge i løpet av de første månedene av året – en trend som er forventet å fortsette resten av året – er det et stort potensial for økt salg til Europa i 2022, nærmere 100 THw ekstra energi til det europeiske markedet, heter det i uttalelsen.

Russland har lenge vært den viktigste eksportøren av gass til EU, men har de siste månedene redusert gasseksporten til en rekke EU-land. EU-kommisjonen har derfor bestemt at to tredeler av etterspørselen etter russisk gass skal kuttes innen nyttår.

Støtter fortsatt oljeleting

Også når det gjelder oljeeksport ser EU for seg en nøkkelrolle for Norge i årene fremover.

– Norge har gjenværende olje- og gassreserver av betydelig størrelse og kan, gjennom leting, nye funn og utbygging av felt, fortsette å være en viktig leverandør til Europa – også på lengre sikt utover 2030.

– EU støtter at Norge viderefører leting og investeringer for å levere olje og gass til det europeiske markedet, heter det i uttalelsen.

Har ikke mer gass å gi

Aasland kaller signalene fra EU betryggende, også når det gjelder utviklingen av nye teknologier.

– Vi snakket mye om hydrogen, som EU har stor tro på at vil ta av. Der har vi en posisjon og mulighet, kanskje først og fremst innen blått hydrogen, sier Aasland.

Men enn så lenge er det gass som gjelder, og der har ikke Norge mer å gå på.

– Vi produserer det vi kan, sier Aasland.

Norsk olje og gass ser ikke overraskende positivt på signalene fra EU.

– Dette viser hvor viktig Norge er som er pålitelig og mangfoldig energileverandør til Europa og viser at det fortsatt er behov for å lete etter og, utvinne olje og gass. Samtidig som vi utvikler havvind, CO2-fangst og lagring og hydrogen, sier administrerende direktør Hildegunn T. Blindheim.

Frp vil ha omkamp

Frp varsler på sin side omkamp om 26. konsesjonsrunde.

– I den desperate energisituasjonen flere av våre europeiske naboland nå står i, er det regelrett absurd at regjeringen har gitt SV gjennomslag for å hindre leting etter olje og gass i nye felt, sier partiets energipolitiske talsperson, Terje Halleland.

I budsjettavtalen i fjor høst fikk SV gjennomslag for å ikke sette i gang noen 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel i 2022. Det åpnes dermed ikke for leting etter olje og gass i nye områder i år.

– Nå bør regjeringen raskt komme på banen og utlyse 26 nummererte runde, sier Halleland.

Mener klimaambisjonene ligger fast

Aasland står fast ved at det forsterkede klimasamarbeidet med EU ikke handler om konsesjonsrunder, men heller om langsiktige satsinger.

Han går heller ikke med på at Norge er villig til å fire på klimaambisjonene.

– Tvert imot girer vi opp. Det er ikke snakk om å forlate det grønne skiftet eller å fire på klimaambisjonene. Men for å klare omstillingen må EU henvende seg til folk de stoler på, og de stoler på Norge. Det er jeg glad for, sier han.

(©NTB)