<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Justerte produksjonstillatelser for flere felt

Olje- og energidepartementet endrer produksjonstillatelsene for flere felt, og forventer rekordhøye eksportvolumer gjennom gassrørsystemet i år.

  Publisert 4. juli 2022 kl. 12.38
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 197 ord
  JUSTERER PRODUKSJONSTILLATELSER: Vil legge til rette for å opprettholde dagens høye produksjon. NTB

  Olje- og energidepartementet justerer produksjonstillatelser for flere felt på norsk sokkel. Vedtakene omhandler tillatt produksjonsvolum, dels i 2022 og dels i 2023.

  Det kommer frem i en melding fra olje- og energidepartementet mandag.

  Feltene som vedtaket omhandler er Troll, Gina Krog, Duva, Oseberg, Åsgard og Mikkel, samt at det også er gitt produksjonstillatelse for Nova-feltet som er ventet å starte opp i nær framtid.

  - Det viktigste Norge kan gjøre i dagens krevende energisituasjon for Europa og verden er å legge til rette for at selskapene på sokkelen kan opprettholde dagens høye produksjon. Selskapene vurderer kontinuerlig hvilke muligheter de har for å levere mer gass og olje fra sine norske felt. Vedtakene vi nå har fattet skyldes slike optimaliseringer og vil bidra til det rekordhøye gassalget vi forventer gjennom gassrørsystemet vårt i år, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap)

  Vedtakene øker ikke forventningene om årets gassalg, men understøtter at det kan bli rekordhøye eksportvolumer gjennom rørsystemet i 2022. Anslagene for salgsgass fra feltene i 2022 er på 122 milliarder Sm3, 8 prosent høyere enn salget i 2021. Energiinnholdet i den forventede økningen i gassalg i forhold til nivået i 2021 utgjør om lag 100 terrawattimer (TWh).