<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Doblet inntektene

Vår Energis inntekter økte til 2.437 millioner dollar i andre kvartal, fra 1.114 millioner dollar samme periode i fjor.

Publisert 26. juli 2022 kl. 07.01
Oppdatert 26. juli 2022 klokken 10.33
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 324 ord
LA FREM TALL: Konsernsjef Torger Rød i Vår Energi. Foto: Vår Energi

 

Vår Energi nyter fremdeles godt av høye olje- og gasspriser, men har i andre kvartal slitt med høyere kostnader. 

Resultatet etter skatt er redusert til 56 millioner dollar i andre kvartal, sammenlignet med 109 millioner dollar tilsvarende periode i fjor. 

Inntektene økte til 2.437 millioner dollar i andre kvartal, fra 1.114 millioner dollar samme periode i fjor. Konsensus ventet imidlertid inntekter på 2.506 millioner dollar på forhånd av resultatslippet. 

Driftsresultatet (EBIT) endte på 1.675 millioner dollar i andre kvartal, mot 361 millioner dollar samme periode i fjor. Analytikerne ventet på forhånd 1.774 millioner dollar. 

Selskapet økte utbytte til aksjonærene til 260 millioner dollar i andre kvartal, opp fra 225 millioner dollar i første kvartal. Det fremkommer at selskapet planlegger å øke utbyttet ytterligere i tredje kvartal til 290 dollar. 

Olje- og gassprodusenten betalte utbytte på 0,09 dollar pr. aksje i andre kvartal, og venter minimum 1 milliard dollar i utbytte for 2022 sett under ett, betalt kvartalsvis. 

«Den sterke kontantstrømgenereringen gjenspeiler et kvartal med trygg og effektiv virksomhet med høye råvarepriser, stabil produksjon og forsyning av gass til våre kunder i Europa. Dette støtter forpliktelsen vår til å levere på strategien vår og forventningen om å kunne betale ut en milliard dollar i utbytte», forklarer konsernsjef Torger Rød i Vår Energi i en pressemelding.

Vår Energi

(Mill.USD) 2.kv./22 2.kv./21
Driftsinntekter 2.437,0 1.114,0
Driftsresultat 1.674,0 361,0
Resultat før skatt 1.214,0 299,0
Resultat etter skatt 56,0 109,0

Produksjonskutt

Vår Energi produserte 210.000 fat pr. dag i andre kvartal, en nedgang fra 242.000 fat pr. dag i første kvartal. Selskapet forklarer nedgangen som et resultat av sesongmessig høy snuoperasjon og stor vedlikeholdsaktivitet. 

«Produksjonen i andre kvartal ble påvirket av sesongmessig høy snuoperasjon og stor vedlikeholdsaktivitet. Vi har også hatt god fremgang på utviklingsprosjektene, som sammen med en styrket organisasjon posisjonerer Vår Energi til å produsere 350.000 fat pr. dag innen utgangen av 2025», forteller Rød i pressemeldingen. 

Økte kostnader

Den kraftige resultatnedgangen skyldes blant annet økte kostnader i kvartalet. Produksjonskostnadene økte fra 12,1 dollar pr. fat i første kvartal, til 14,7 dollar pr. fat i andre kvartal. 

Selskapet melder om fortsatt makro- og forsyningskjedeusikkerhet.