<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Havvindselskap tredoblet inntektene

BW Ideol øker inntektene med tregangeren, men endte likevel med en forverring av underskuddet på 25 prosent.

Publisert 28. juli 2022 kl. 15.57
Oppdatert 28. juli 2022 klokken 23.22
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 327 ord
TREDOBLET INNTEKTENE: BW Ideol. Foto: BW IDEOL

BWIDL

Havvindselskapet BW Ideol publiserte torsdag tall for første halvår 2022.

– Interessen for flytende vindløsninger til havs har økt i 2022 på grunn av bekymringer om energiforsyning og høyere priser. Dette er drevet av en normalisering av global økonomisk aktivitet på grunn av lettelser i Covid-19-pandemien og økt usikkerhet i forsyningskjeden skapt av den russiske invasjonen av Ukraina, skriver selskapet i rapporten.

Blant høydepunktene fra halvåret trekker BW Ideol frem at selskapet legger til 1GW (gigawatt) med prosjekter under utvikling, og har 1,5GW dokumentert i pipeline.

– BW Ideol har som mål å være en ledende langsiktig eier av flytende vindressurser i viktige offshoremarkeder over hele verden. Målet er ha bygge opp en brutto portefølje på ca. 10 GW av flytende havvindprosjekter innen 2030 . Selskapet anser seg selv å være foran planen for 10 GW-målet basert på den siste fremgangen, skriver de videre.

Tredoblet inntektene

Selskapet endte halvåret med en omsetning på 3,77 millioner euro, mer enn en tredobling fra samme periode i fjor. Av disse inntektene kom 2,67 millioner euro fra design og ingeniøraktiviteter for prosjekter i Europa og Asia.

Driftskostnadene holder seg på omtrent samme nivå som i 2021, mens selskapets avskrivninger og amortiseringer øker betraktelig, til henholdsvis 4,72 og 2,21 millioner euro. Litt under av halvparten av avskrivningene var knyttet til Floatgen-prosjektet.

Driftsresultatet endte halvåret på 9,00 millioner euro. Resultatet endte med et underskudd på 9,11 millioner euro, en forverring på 25 prosent fra året før.

Balansen forverret seg til 135,12 millioner euro, fra 151,38 millioner året før. På eiendelssiden av balansen økte immaterielle bruksrettigheter og anleggsmidler, mens kontanter og kontantekvivalenter svekket seg vesentlig til 14,08 millioner euro fra 32,8 millioner i starten av perioden. På finansieringssiden av balansen sto egenkapitalen for mesteparten av reduksjonen, mens både kortsiktig- og langsiktig gjeld holdte seg på omtrentlig samme nivå som året før. 

Selskapet endte med en negativ endringen i kontantstrømmen på minus 18,71 millioner euro, fra 43,59 millioner i pluss samme periode året før og 32,79 millioner i starten av dette halvåret.