<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Aksjerabatten spist opp etter kursrally

Saga Pure-aksjen har handlet med vesentlig rabatt til de underliggende verdiene i selskapet. Torsdag skjøt kursen fart og tettet store deler av gapet.

Publisert 25. aug. 2022
Oppdatert 25. aug. 2022
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 383 ord
LA FREM TALL: Konsernsjef Bjørn Simonsen i Saga Pure. Foto: Eivind Yggeseth

 

Se presentasjonen her.

Øystein Stray Spetalens grønne investeringsselskap Saga Pure rapporterte et nettoresultat på 138 millioner kroner i andre kvartal, opp fra 3,5 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Det tilsvarer en egenkapitalavkastning på 17,8 prosent hittil i år.

Styret i selskapet har bestemt at det skal betales et utbytte på 0,1 kroner pr. aksje, som et resultat av det de mener er positiv utvikling i porteføljen og realiserte gevinster hittil i år. Inkludert utbyttene som ble betalt etter første halvår i år, har Saga Pure delt ut utbytter tilsvarende 0,2 kroner aksjen de seneste 12 månedene.

– Med volatile markeder, usikkerhet rundt inflasjon fremover, økte renter og strammere pengepolitikk fremover, vil vi fortsette å være selektive i investeringene våre, sier konsernsjef Bjørn Simonsen i Saga Pure.

16 prosent rabatt

SpareBank 1-Markets-analytiker Vetle Wilhelmsen estimerer den verdijusterte egenkapitalen (NAV) i Saga Pure til å være på 2,6 kroner aksjen.

Det betyr en rabatt på 16 prosent rabatt med utgangspunkt i gårsdagens sluttkurs på 2,24 kroner.

Wilhelmsen påpeker at NAV i Saga Pure nå er opp 57 prosent siden 1. januar 2021, dersom emisjoner og utbytter ekskluderes. Det betyr at Saga Pure har prestert mye bedre enn hovedindeksen, som er opp 31 prosent, og andre norske fornybaraksjer som samlet har falt 31 prosent.

I år har derimot utviklingen vært mindre overbevisende. NAV har falt med 22 prosent mot en oppgang på hovedindeksen på 2 prosent. Selskapet har dog prestert omtrent på linje med resten av fornybarsektoren, som er en bedre sammenligning.

Torsdag ettermiddag fikk Saga Pure-aksjen en opptur på 15 prosent til 2,56 kroner aksjen.

– Vi har tidligere sett at rabatten til NAV stiger gjennom kvartalet, for så å falle når tallene rapporteres. Jeg tipper mye av kursoppgangen kommer av at det blir mer synlig hva underliggende verdier er når rapporten kommer, sier Wilhelmsen.

Saga Pure

(Mill. kr) 2. kv./22 2. kv./21
Driftsinntekter 147,5 -
Driftsresultat 136,9 2,94
Nettoresultat 137,9 3,5
Resultat pr. aksje 0,27 0,01

Lempet ut aksjer

I løpet av kvartalet ble investeringen i Bergen Carbon Solutions klassifisert som assosiert selskap. Dermed ble investeringen i det selskapet justert til markedsverdi i slutten av mai. Nettoeffekten fra investeringen i løpet av andre kvartal var på 205 millioner kroner, opplyser Saga Pure.

I august solgte Saga Pure 2 millioner aksjer i Bergen Carbon Solutions til 37 kroner pr. aksje, dermed ble eierandelen i selskapet redusert fra 22,4 til 17,7 prosent. Salget økte Saga Pures kontantbeholdning med 74 millioner kroner.