<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Plutselig strømprisfall – analytiker forklarer

Det plutselige strømprisfallet i Sør-Norge skyldes i stor grad EU-kommisjonens varslede energikrise-reform, tror sjefanalytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo.

  Publisert 1. sep. 2022 kl. 13.36
  Oppdatert 1. sep. 2022 klokken 16.09
  Lesetid: 3 minutter
  Artikkellengde er 569 ord
  PLUTSELIG FALL: For strømprisene. Her en høyspentmast og strømledning i Maridalen i Oslo. Foto: NTB

  Strømprisen i Sør-Norge falt brått onsdag denne uken etter flere dager på rad med prisrekorder. Torsdag fortsatte nedgangen med en døgnpris på 5,66 kroner per kilowattime i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge.

  Sjefanalytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo tror prisfallet henger sammen med nyheten som kom mandag, om at EU-kommisjonen jobber med en krisereform som skal dempe strømprisen i Europa.

  – Prisfallet skyldes nok i stor grad signalene om mulig inngripen i markedet gjennom makspris på naturgass, sier Seland.

  Lavere gasspris

  Blant tiltakene kommisjonen vurderer, er å skille strømprisen fra gassprisen. Det kan for eksempel gjøres ved å sette en makspris på gass som brukes i produksjon av elektrisitet.

  – En slik makspris vil åpenbart være lavere enn dagens markedspris, så økt sannsynlighet for slik inngripen i markedet vil senke prisene, sier Seland.

  Strømprisen i Europa påvirkes i stor grad av kostnaden ved å produsere elektrisitet i gasskraftverk. De siste dagene har gassprisen falt kraftig, fra 320 euro per megawattime til 250 euro per megawattime, påpeker Marius Holm Rennesund i konsulentselskapet Thema.

  – Dette er et kraftig fall som gir gasskraftprodusentene lavere kostnader. Dette gir igjen lavere kraftpriser i Europa, noe som smitter over til Sør-Norge, sier Rennesund.

  Fyller opp lagrene

  Rennesund tror gassprisfallet har flere årsaker: For det første ligger EU an til å nå målet om at gasslagrene må være 80 prosent fulle innen 1. november. For det andre har det kommet godt med leveranser av flytende naturgass (LNG) til kontinentet den siste tiden.

  Også Seland tror nyheten om at Europas gasslagre fylles opp, blant annet i Tyskland, har bidratt til prisfallet i starten av uken.

  – Etter en helt ekstrem prisoppgang i de europeiske markedene for naturgass og strøm i forrige uke, må det dog sies at det er lite som skal til før man ser tilsvarende prisbevegelser nedover, sier han.

  – Det er svært liten omsetning i markedene på disse prisnivåene og prisbevegelsene vil naturlig nok være store.

  Seland påpeker at Norge og Norden står foran to uker med lite nedbør og lave tilsig til magasinene, en utvikling som normalt ville ført til videre oppgang i strømprisen.

  1,31 kroner billigere

  Foreløpige tall fra strømbørsen Nord Pool viser at det fredag blir høyest strømpriser i Sørvest-, Vest- og og Sørøst-Norge. Mellom klokken 8 og 9 på morgenen vil strømprisen der ligge på 5,83 kroner per kilowattime (kWh). I Midt-Norge blir prisen 5,45 øre per kWh på sitt høyeste og i Nord-Norge blir den 1,4 øre.

  Snittprisen i landet vil fredag ligge på 2,71 kroner per kWh. Det er 7,89 øre lavere enn på torsdag og 1,9 kroner høyere enn samme dag i fjor. Den høyeste døgnprisen på strøm fredag finner vi i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge på 4,34 kroner per kWh. 

  Fredagens snittpris per kWh er dermed 1,31 kroner lavere enn torsdag og 3,31 kroner høyere enn samme dag året før.

  Deretter kommer Midt-Norge med en døgnpris på 4,055 øre og Nord-Norge med en døgnpris på 13,9 øre.

  I tillegg til spotprisen på strøm kommer forbruksavgift (16,69 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh) og et eventuelt påslag fra strømselskapene. På toppen av det hele legges en merverdiavgift på 25 prosent, og på siden kommer nettleie. I Nordland, Troms og Finnmark er det ingen merverdiavgift på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

  Den laveste kWh-prisen fredag blir mellom klokken 4 og 5 på natten i Nord-Norge, da på 1,37 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 2,17 kroner og Midt-Norge 3,64 øre.

  (©NTB)