<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Vurderer pristak og ekstraskatt på gass

Fredag skal EUs energiministre ta stilling til flere forslag for å senke energikostnadene og stabilisere energimarkedet.

  Publisert 5. sep. 2022 kl. 12.38
  Oppdatert 5. sep. 2022 klokken 13.07
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 144 ord
  STENGT: Nord Stream 1 har blitt stengt. Foto: Bloomberg

  Dette inkluderer å begrense virkningen av naturgassprisene på strømprisene, EUs felles kredittgarantier for energiselskaper, og skatt på energiselskapers ekstra fortjeneste.

  For å begrense eller frakoble elektrisitetsprisen fra prisen på gass legges det frem alternative forslag om et midlertidig pristak på gass for produksjon av elektrisitet, et pristak på importert russisk gass, og å utelukke strømproduksjon fra gass fra prissetting i strømmarkedet.

  For å opprettholde likviditeten til elektrisitetshandelen etter hvert som marginkravene på terminkontrakter øker, er det forslag om en kredittramme på europeisk nivå, kanskje med en rolle for Den europeiske sentralbanken. Et annet forslag er å midlertidig endre reglene for marginkrav, og et tredje forslag er å midlertidig suspendere hele eller deler av energiderivatmarkedet.

  For å redusere etterspørselen etter strøm er det forslag til felles tiltak som er tilsvarende de for gass. EU-landene ble i juli enige om å redusere gassforbruket med 15 prosent innen mars. 

  TDN Direkt