<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Norge produserer mindre olje enn ventet

Produksjonen fra norsk sokkel økte i august, men var likevel lavere enn ventet.

Publisert 21. sep. 2022 kl. 10.08
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 167 ord
TAKTEN OPP: På norsk sokkel. Her fra Valhall-feltet i Nordsjøen. Foto: Bloomberg

Produksjonen fra norsk sokkel var mindre enn ventet i august, viser nye tall fra Oljedirektoratet.

Den samlede produksjonen av olje, NGL og kondensat var i snitt på 1.998.000 fat pr. dag, opp 6,8 prosent fra juli – og ned 4,4 prosent fra august 2021.

Direktoratets prognose på forhånd var 2.075.000 fat pr. dag. Produksjonen var dermed 3,7 prosent lavere enn ventet.

I juli var produksjonen fra sokkelen 1,87 millioner fat pr. dag.

Mindre olje enn ventet

Produksjonen av olje i august utgjorde cirka 1,77 millioner fat pr. dag, etter en økning på 8,1 prosent fra juli, men den var 3,1 prosent under Oljedirektoratets prognose.

Samlet hittil i år er oljeproduksjonen 4,7 prosent under direktoratets forventninger.

I juli var oljeproduksjonen cirka 1,64 millioner fat pr. dag. I august i fjor var den 1,81 millioner fat pr. dag.

Samlet petroleumsproduksjon fra norsk sokkel hittil i år utgjør ifølge direktoratet cirka 154,7 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, en økning på 2,6 millioner fra tilsvarende periode i fjor.