<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Oljeprisen stiger etter Opec+ besluttet kutt i produksjon

Oljeprisene har steget etter at Opec og en rekke samarbeidsland, deriblant Russland, har besluttet å kutte produksjonen.

  Publisert 5. okt. 2022 kl. 19.30
  Oppdatert 6. okt. 2022 klokken 10.45
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 399 ord
  STIGER: Oljeprisen stiger i etterkant av nyhetene om kutt fra OPEC+.  Foto: Reuters

  De 23 medlemslandene omtales som Opec+ og består av de fleste ikke-vestlige olje-og gassproduserende land.

  Onsdag kom meldingen om at oljekartellet er enige om et produksjonskutt på to millioner fat per dag fra november. 

  Kuttet i oljeproduksjon kommer for å hindre ytterligere prisfall, skriver Opec. 

  Produksjonskuttet er det største Opec+ har gjennomført siden koronapandemien var på sitt verste i 2020.

  Like etter steg prisen på nordsjøolje av Brent-kvalitet for framtidig leveranse med 2 prosent. Ifølge analytikere vil trolig prisene stige på kort og mellomlang sikt, mens den langsiktige effekten er trolig begrenset.

  Opec-kuttet er en gavepakke til Norge
  06.10.2022 Opec klinket til og kuttet produksjonsmålet sitt med to millioner fat per dag fra november, helt i øvre sjiktet av hva mange ventet. Oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets forteller hva kuttet på papiret har å si på bakken, og hvorfor Opecs fremtreden lover godt for oljeprisen, selv i en verden der økonomien bremser.

  Prispress

  Beslutningen om produksjonskutt kommer til tross for bekymring for at det kan føre til større inflasjonspress og få verdens sentralbanker til å ty til enda kraftigere pengepolitiske innstramminger. 

  Beslutningen ble tatt da landenes energiministre var samlet ansikt til ansikt i Wien for første gang etter pandemien.

  Ifølge en uttalelse fra Opec+ er beslutningen basert på «usikkerheten rundt den globale økonomien og utsiktene i oljemarkedet».

  Kuttet kommer etter stødig fall i oljepris som strekker seg tilbake til mars. Hvor prisen på råolje har falt opp mot 30 prosent på spotmarkedet siden juni, som følge av bekymring for en svakere verdensøkonomi. De siste dagene har den imidlertid steget noe fordi man forventet et produksjonskutt.

  Det er imidlertid usikkerhet knyttet til den praktiske betydningen produksjonskuttet vil ha på tilbudssiden. Dette er fordi de fleste land produserer mindre enn sine kvoter, som betyr at de allerede er i samsvar med de nye grensene, i følge Bloomberg. 

  Mangel på investeringer

  Opec og oljekartellets samarbeidsland produserte omtrent 3,4 millioner færre fat per dag i august enn det som var avtalt, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA).

  – Dette skyldes manglende investeringer i infrastruktur for oljeproduksjon i for eksempel Nigeria og Angola, i tillegg til de vestlige sanksjonene mot Russland, sier analytiker Carsten Fritsch i Commerzbank.

  EUs forbud mot russisk råolje trer i kraft i desember. Fortsatt forsyner landet unionen med rundt 2 millioner fat hver dag.

  Markedsandelen til Opec+ er på rundt 40 prosent.

  Opec

   
  • Opec står for the Organization of the Petroleum Exporting Countries. Formålet med organisasjonen er å samkjøre landenes petroleumspolitikk og sikre balanse i prisene i verdens petroleumsmarkeder.
  • Medlemsland: Algerie, Angola, Gabon, Iran, Irak, Kuwait, Libya, Nigeria, Republikken Kongo, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Venezuela.
  • Grunnlagt i 1960 av de fem opprinnelige medlemslandene Saudi-Arabia, Iran, Irak, Kuwait og Venezuela.
  • De siste årene har kartellet samarbeidet tett med land utenfor organisasjonen, i det som kalles Opec+. Opec+ består av Opec-medlemmene, pluss ti andre land, der det største er Russland.
  Kilde: Opec