<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Noreco foreslår endringer i obligasjonsvilkår

Norwegian Energy Company foreslår endringer i vilkårene for det konvertible NOR13-obligasjonslånet etter samtaler med de største obligasjonseierne.

  Publisert 8. nov. 2022 kl. 10.22
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 169 ord

  NOR

  De foreslåtte endringene i NOR13 er strukturert med det overordnede målet om å redusere utvanningen av eksisterende og fremtidige aksjonærer. Dette gjøres gjennom å utsette den obligatoriske konverteringsdatoen to år etter forventet dato for oppstart av gassproduksjonen på Tyra neste vinter, og introdusering av en kjøpsopsjon som lar selskapet løse inn obligasjonene med kontanter i desember 2025.

  Endringene er blant annet betinget av godkjenning fra obligasjonseierne, aksjonærene, og godkjenning fra RBL-bankene.

  Endringene inkluderer blant annet:

  • Obligatorisk konverteringsdato flyttes fra 8. november 2023 til 31. desember 2025.
  • Ny kjøpsopsjon som gjør at selskapet kan tilbakebetale obligasjonene kontant til en pris av den høyeste av pålydende verdi og paritetsverdi i desember 2025.
  • Hovedstol endres fra 165 millioner dollar til 227 millioner dollar i form av utstedelse av kompensasjonsobligasjoner for å reflektere premien til gjeldende aksjekurs i forhold til NOR13s eksisterende konverteringskurs.
  • Konverteringskursen skal tilbakestilles til 51,4307 dollar per aksje med en fast USDNOK på 10,44, tilsvarende rundt 537 kroner pr aksje og 30 prosent påslag i forhold til volumveid gjennomsnittlig aksjekurs for de tre foregående handelsdagene.

  TDN Direkt