<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Verden setter ny kullrekord

Energikrisen sender sjokkbølger inn i markedene og resultatet er «all time high» i globalt kullforbruk i 2022.

  Publisert 20. des. 2022 kl. 16.52
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 251 ord
  REKORD: I 2022 vil verdens kullforbruk overgå 8 milliarder tonn på ett enkelt år for første gang. FOTO: Glencore

  Europas økte kullforbruk forventes å være av kortsiktig karakter. Derimot vil Asia fortsette sin vekst i kullforbruk.

  Selv om estimatene på verdens kullforbruk ifølge IEA (Det internasjonale energibyrået) er satt til marginal økning, er det nok til at det havner på rekordhøyt nivå. 

  Dette kommer frem i en nylig publisert IEA-rapport.

  I årene som kommer vil kullforbruket være på samme høye nivå i mangelen på en sterk nok innsats i å fremskynde overgangen til ren energi.

  FORBRUKET: Av kull globalt vil ligge skyhøyt også de neste to årene. Dreamstime

  Forbruket fortsetter i flere år

  Det globale kullforbruket er forventet å stige med 1,2 prosent i 2022 og dermed overgå 8 milliarder tonn på ett enkelt år for første gang siden 2013, da sist rekord ble satt. Basert på nåværende markedstrender, anslår IEA-rapporten at kullforbruket vil forbli flatt på årets nivå gjennom 2025. Det betyr at kull fortsatt vil være det globale energisystemets desidert største enkeltkilde for karbondioksidutslipp.

  Dette som en årsak av at nedgangen  i modne markeder blir oppveid av fortsatt robust etterspørsel i fremvoksende asiatiske økonomier. Situasjonen verdens energimarkeder er i akkurat nå, med høye naturgasspriser, har ført til økt avhengighet av kull for å generere kraft.

  Verdens tre største kullprodusenter Kina, India og Indonesia , vil alle sette produksjonsrekorder i 2022. Rapporten bemerker imidlertid at høye priser og gode marginer for kullprodusentene, likevel ikke ser ut til å gi økte investeringer i kulleksportbransjen. Det kan ifølge rapporten skyldes forsiktighet blant investorer og gruveselskaper om utsiktene for kull på mellomlang og lang sikt.