<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Slik vil Kjell Inge Røkke spare 100 mill. i formuesskatt

Kjell Inge Røkke vil spare 100 millioner kroner i formuesskatt ved å gjøre et lite skattegrep før nyttår. Mange vil gjøre det samme, varsler skatteadvokat Sverre Koch.

Publisert 21. apr. 2020
Oppdatert 24. apr. 2020
Lesetid: 4 minutter
Artikkellengde er 861 ord
SMART GREP: Kjell Inge Røkke ligger an til å betale 178 millioner kroner i formuesskatt for 2020 bare knyttet til Aker-aksjene. Hvis han skyter inn en hundrelapp i ny kapital i The Resource Group TRG slipper han unna med 74 millioner. Foto: Eivind Yggeseth

Børskrakket har barbert formuene til mange nordmenn med store verdier i børsnoterte selskaper. Likevel må alle betale formuesskatt for 2020 basert på de skyhøy verdiene de hadde ved inngangen til året.

Kjell Inge Røkke er den nordmannen som betaler mest i formuesskatt ettersom hans verdier knytter seg nærmest helt og holdent til børsnoterte aksjer i Aker. Aker-aksjene sto ved årsskiftet i 543,50 kroner slik at Røkkes aksjer var verdt 28 milliarder kroner.

Ligningsverdien av Aker-aksjene utgjør 21 milliarder kroner, hvilket vil gi Røkke en formuesskatt for 2020 på 178 millioner kroner knyttet til disse aksjene.

Røkke sparer 100 mill.

Men Kjell Inge Røkke kan lett kutte formuesskatten med 100 millioner kroner. Det gjør han enkelt ved å foreta en liten kapitaløkning i sitt eierselskapet, The Resource Group TRG. Gjennom en slik emisjon blir tidspunktet for fastsettelse av formuesverdien flyttet fra 31. desember 2019 til 31. desember 2020.

Det vil komme mange slike kapitalutvidelser i løpet av november og desember
Sverre Koch, skatteadvokat

Røkke vil følgelig ikke betale formuesskatt basert på en Aker-kurs på 543,50, men det som måtte være Aker-kursen ved utgangen av året. Tirsdag var Aker-kursen handlet til en kurs på 229 kroner på Oslo Børs, hvilket ga Røkke en formue på 11,6 milliarder. Dette tilsvarer en ligningsverdi på 8,7 milliarder og gir Røkke en formuesskatt på «bare» 74 millioner kroner.

Pennestrøket Røkke kommer til å gjøre vil følgelig redusere formuesskatten med over 100 millioner kroner.

– Vent til november

– Det vil komme mange slike kapitalutvidelser i løpet av november og desember. Så det gode rådet fra meg er å vente til november med å gjøre dette. Da har man klarhet i hvilke utslag dette gir, sier skatteadvokat Sverre Koch i advokatfirmaet Koch.

VENT TIL HØSTEN: Skatteadvokat Sverre Koch i Thommessen spår en flom av kapitalendringer til høsten. Foto: Iván Kverme

– Dette er noe de som sitter med børsnoterte aksjer vil dra nytte av, men det er en typisk høstøvelse, legger han til.

Samtidig som det er en høstøvelse, er det en øvelse for alle dem som investerer gjennom investeringsselskaper eller holdingselskaper. For disse settes formuesverdien av børsnoterte aksjer til verdien ved inngangen til året.

Tror myndighetene godtar

– Jeg forventer at det vil komme mange kapitalendringer i investeringsselskaper med børsnoterte aksjer for å flytte tidspunktet for formuesverdien. Du oppnår det samme også for ikke-børsnoterte selskaper, men de vil ha en kurs som er mye mer stabil enn børsnoterte selskaper ettersom formuesverdien der baserer seg på selskapets skattemessige verdier som holder seg mer konstante. Med mindre selskapet har foretatt nedskrivninger av eiendelene eller hatt betydelige tap i 2020, får du ikke den samme effekten på ikke-børsnoterte aksjer, sier skatteadvokat Einar Bakko i Selmer.

MILLIARDTAP: Advokat Einar Bakko tror ikke myndighetene kan eller vil forhindre skattegrepene som vil koste staten milliarder. Foto: Ivan Kverme

Når Kjell Inge Røkke alene sparer 100 millioner på skattegrepet, er det hevet over tvil at grepet vil komme til å koste den norske staten flere milliarder kroner.

– Spørsmålet er om myndighetene har en måte å angripe det på. Det vil være overraskende om myndighetene vil anse dette som omgåelse og anvende gjennomskjæring. Reglene om verdsettingstidspunkt på dette punktet er klare, sier han og legger til:

– Jeg synes det er en svært dårlig ide dersom skattemyndighetene her vurderer å anvende gjennomskjæring. 1. januar 2021 vil være et mer riktig tidspunkt å fastsette formuesverdien på. At reglene er slik som de er skyldes praktiske hensyn knyttet til utfordringer med rapportering, og ikke at 1. januar i året før skattefastsettingsåret er et riktigere tidspunkt for verdsetteløse.

Kjos må ta grep

Kapitalendringen må gjøres i det personlig eide holdingselskapet. Kjell Inge Røkke eier 100 prosent av The Resource Group TRG som igjen eier 99,75 prosent av TRG Holding som eier 68,18 prosent av Aker. Røkke må følgelig gjøre kapitalendringen i The Resource Group TRG.

For svært små investeringsselskaper er det ikke alltid gitt at en kapitalendring er verdt pengene. Hvis innsparingen i formuesskatt begrenser seg til 15-20.000 kroner, og man må ha bistand fra advokat eller revisor går vinningen fort opp i spinningen.

Men Bjørn Kjos kommer garantert til å gjøre en kapitalendring i HBK Invest etter kursfallet i Norwegian. Kjos vil neppe betale formuesskatt av en aksjeverdi på 38 kroner når dagens kurs er 5.

GJØR KAPITALENDRING: Bjørn Kjos har neppe interesse av å betale formuesskatt av en Norwegian-aksje til 38 kroner når aksjen står i 5 kroner. Foto: Eivind Yggeseth

Han vil få selskap av en lang rekke andre med store verdifall i investeringsselskapene sine, som Runar Vatnes Vatne Equity, Egil Stenshagen Stenshagen Invest og en lang rekke andre store investorer på Oslo Børs.

Tidemandsen kuttet i 2019

Øivind Tidemandsen fikk mye av kursfallet i XXL allerede i 2019, og Tidemandsen har ikke dårligere skatterådgivere enn andre. 

Den 13. desember gjennomførte han en kapitalutvidelse i sitt personlig eide selskap, Dolphin Holding, slik at formuesverdien av XXL-aksjene ble satt til 16 kroner, som aksjen sto i ved utgangen av året, i stedet for 26 kroner som aksjen sto i ved inngangen på 2019.

TOK GREP: XXL-eier Øivind Tidemandsen gjorde kapitalendring i Dolphin Holding i desember, og kunne kutte formuesskatten på XXL-aksjene som allerede da hadde falt mye i verdi. Foto: Iván Kverme

Investorer som eier aksjer direkte i børsnoterte selskaper får sin formuesverdi automatisk fastsatt ved utgangen av året. De har følgelig ikke behov for å foreta seg noe.