<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Knallår for Trond Mohns lillesøster

Marit Mohn Westlake er svært passiv med sine investeringer og sitter med 2,3 milliarder kroner i cash. Likevel sopte hun inn et overskudd på 335 millioner kroner i fjor.

Publisert 5. juni 2020 kl. 19.12
Oppdatert 8. juni 2020 klokken 08.41
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 633 ord
GAVMILD: Marit Mohn Westlake ga bort gaver for 108 millioner kroner i fjor. De fire seneste årene har hun gitt bort over 400 millioner kroner. Foto: Ørjan Deisz

Etter å ha tapt 48 millioner kroner i 2018, gjorde Trond Mohns lillesøster Marit Mohn Westlake (73) et knallsterkt «comeback» i aksjemarkedet i fjor. Årsregnskapet til Marstia Invest viser at Mohn fikk et overskudd på 335 millioner kroner.

– Vi er fornøyde med resultatet for 2019. Vi har kjørt et relativt forsiktig løp og det har vært bra nå i disse urolige tider. Vi jobber med å få en god avkastning slik at stiftelsen The Mohn Westlake Foundation kan fortsette med å hjelpe unge mennesker, sier Marit Mohn Westlake.

Netto finansinntekter kom inn på 365 millioner kroner, mens tilsvarende tall var på minus 43 millioner kroner i 2018.

Av dette utgjør verdiøkning på aksjer og obligasjoner 158 millioner kroner, mens resten angivelig stammer fra utbytte.

Satser på biotek

Ifølge Skatteetatens aksjonærlister eide Marstia Invest aksjer i Equinor, Storebrand og Olav Thon Eiendomsselskap ved utgangen av fjoråret. Gitt at Mohn ikke har solgt aksjene er disse postene verdsatt til 23, 57 og 27 millioner kroner.

Tidligere i år gjennomførte bioteknologiselskapet BerGenBio en rettet emisjon på 220 millioner kroner. Trond Mohn er hovedaksjonær i selskapet, og i forbindelse med kapitalinnhentingen kom lillesøster inn på eiersiden.

Både gjennom Marstia Invest og privat tegnet hun seg for til sammen 681.732 aksjer. Etter emisjonen har Mohn kjøpt seg ytterligere opp og eier 1,7 millioner aksjer, priset til 64 millioner kroner.

Basert på dagens kurser og Skatteetatens aksjonærregister er det rimelig å anta at Mohn har plassert i underkant av 200 millioner kroner i enkeltaksjer på Oslo Børs.

Marstia Invest

(Mill. kr)20192018
Driftsresultat−7,6−2,2
Netto finans365,2−42,8
Resultat før skatt357,5−44,9
Årsresultat334,8−47,8
Egenkapital5.657,95.589,5

Passiv forvaltning

Regnskapet viser imidlertid at 3,1 milliarder kroner er investert i aksje- og obligasjonsmarkedet, hvorav mest er forvaltet i førstnevnte. Angivelig er store deler av formuen er plassert i fond.

Det kan tilsynelatende virke som om Mohn er tvilende til kraftig oppgang i aksjemarkedet. Ved utgangen av 2019 hadde Marstia en kontantbeholdning på nesten 2,3 milliarder kroner, opp fra 1,9 milliarder kroner.

Mohn eier investeringsselskapet sammen med sønnen Stian Westlake, som har en eierandel på 49 prosent. Han har tidligere arbeidserfaring som konsulent i McKinsey, og jobber i dag som sjef for politikk og forskning i innovasjonsstiftelsen Nesta i London. 

MEDEIER: Stian Westlake eier 49 prosent av aksjene i Marstia Invest. Foto: Nesta

60 mill. i utbytte

Tidsskriftet Kapital anslo hennes formue til å være 5,9 milliarder kroner i fjor, ned fra 6,4 milliarder året før. Det gir en 37. plass over Norges rikeste. Til sammenligning er egenkapitalen Marstia Invest bokført til nesten 5,7 milliarder kroner.

I fjor avsatte Marstia Invest 60 millioner kroner til utbytte, som er på samme nivå som tidligere.

I 2014 ble familiebedriften Frank Mohn solgt til svenske Alfa Laval for 13 milliarder kroner. Året etter solgte Mohn Westlake aksjene i det felleseide familieselskapet Wimoh, noe som ga en gevinst på 3 milliarder kroner.

Marit Mohn Westlake

  • Ble født i 1946 i Bergen. 
  • Er bosatt i Kingston i London. 
  • Hun utvandret fra Norge i 1976.
  • Utdannet med en mastergrad som kjemiingeniør og rådgivende advokat. 
  • Har studert på Imperial College. 
  • Etablerte i 2016 Mohn Westlake-stiftelsen sammen med sønnen Stian Westlake. 
  • Har siden 2012 sittet i styret i Rose Theatre Kingston. Er aktiv i en rekke hjelpeorganisasjoner for vanskeligstilte.

Gavmild familie

Det er ikke bare Trond Mohn som har sans for å gi gaver til veldedige formål. Også søsteren har et varmt hjerte. 

I fjor ga hun bort gaver for 108 millioner kroner, akkurat like mye som i 2018. De seneste fire årene har hun gitt bort verdier for godt over 400 millioner kroner.

I april 2018 skrev Dagens Næringsliv om Mohn Westlake-stiftelsen, som donerte rundt 267 millioner til bygging av et barnehelsesenter knyttet til Imperial College. Ifølge avisen skal helsesenteret døpes til Mohn Centre. 

Formålet er å følge barn fra fødsel til voksen alder for å finne ut hvordan barnesykdommer henger sammen med andre plager i voksen alder.